Motor

Aserbajdsjan og Etiopia har bedre veier enn Norge

Land som Aserbajdsjan, Etiopia, Jamaica og Kambodia er rangert foran Norge på veistandard.

Biler i trafikken - Foto: Scanpix

Biler i trafikken - Foto: Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
20. april 2012 - 16.20

For deg som har kjørt en del her til lands, kommer det neppe som noen stor overraskelse at Norge rangerer dårlig på veistandard. Mer overraskende er det kanskje at land som Aserbajdsjan, Etiopia, Jamaica og Kambodia rangeres foran Norge i World Economic Report. Norge havner på 84. plass av 134. plass. Verdens rikeste land.

- En gjennomsnittlig hastighet på 65,9 km/t på landets viktigste veinett, Europaveinettet, tilfredsstiller ikke dagens krav til effektivitet i transportsystemet, sier Vilrid Femoen, leder politikk og strategi i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), ifølge Klikk.no.

- Et trygt og effektivt veinett er en forutsetning for at samfunnet skal utvikle seg i riktig retning, men store deler av landets Europaveinett har en fysisk standard som ikke er i tråd med de såkalte AGR-kravene, slik det fremgår av gjeldende FN-avtale. De stiller krav om en effektiv og sikker Europavei, som bør være utbygd for en fartsgrense på minium 80 km/t, helst 100 km/t, sier Femoen.

- Den norske veistandarden er blant de laveste i Europa. Sammenligner vi Norge med land det er naturlig å sammenligne oss med, er det bare Malta som har dårligere veier i Europa, sier Femoen.