Motor

Gebyr mot pigg sikrer høy andel piggfritt

Byer som opererer med gebyr for å kjøre med piggdekk, beholder en høyere andel som velger å kjøre med piggfrie dekk. Der hvor gebyret blir tatt bort, vender bilistene tilbake til forurensende piggdekk.

Piggdekk - Foto: Øystein Schmidt, HegnarOnline

Piggdekk - Foto: Øystein Schmidt, HegnarOnline

Artikkel av: NTB
19. april 2015 - 17.18

Statens vegvesen har et mål om at flest mulig av landets bilister skal kjøre med piggfrie vinterdekk. I motsetning til dekk med pigger, produserer ikke piggfrie dekk helseskadelig svevestøv i samme grad. Derfor har veimyndighetene et mål om at flest mulig skal velge bort piggene.

I Oslo-området bruker om lag 85 prosent piggfrie dekk og i Bergen 86 prosent. Begge byene opererer med gebyr for å kjøre med piggdekk. Stavanger har i to år hatt en kampanje gående om å innføre gebyr dersom ikke flere velger piggfritt, noe som har hatt tydelig effekt.

Trondheim hadde gebyr for å kjøre med piggdekk, men avviklet dette i 2010. Siden den gang har andelen som velger å kjøre piggfritt, sunket med nesten 15 prosentpoeng. I dag kjører bare 64 prosent med piggfrie dekk.

– Det viser at piggdekkgebyr er et effektivt virkemiddel for å sikre høy piggfriandel, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.

Av de større byene i Norge er det bare i Lillehammer (53 prosent), Ålesund (54 prosent) og Tromsø (87 prosent) at et flertall av bilistene velger vinterdekk med pigger. (©NTB)