Motor

Renault innfører foreslått avgiftsreduksjon

Renault vil fjerne usikkerheten forslagene til avgiftsendringer medfører, og innfører de varslede endringene umiddelbart. 

Artikkel av: Are  Strandli
31. oktober 2016 - 11.28

Regjeringen meldte i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 at de vil gjøre store endringer i engangsavgiften for nye biler. 

Forslaget går ut på å fjerne effektkomponenten, og å la avgiften avgjøres av CO2-utslipp, vekt og NOx. 

Renault skriver i en pressemelding at disse avgiftene vil medføre tildels betydelige prisreduksjoner for alle personbilmodellene deres, og at selv om forslagene fortsatt ikke er vedtatt, så velger de å innføre de varslede endringene umiddelbart for å fjerne usikkerhet knyttet til prisingen av bilene. 

Det betyr at de som kjøper en lagerført bil som registreres i år, får bilen for 2017-prisen inkludert den foreslåtte avgiftsreduksjonen. Ifølge Renault kan man spare opp til 10 085 kroner avhengig av modell. 

Renault garanterer den foreslåtte avgiftsreduksjonen ut året.