Motor

Her øker elbil-salget mest

På ett år har antall norske elbiler økt med over 40 prosent.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
28. mars 2017 - 11.02

Ved inngangen til 2017 var det registrert 97.500 elektriske biler i Norge. Det tilsvarer en økning på hele 41 prosent fra 2016 viser en ny oversikt fra Statistisk Sentralbyrå.

Ikke overraskende er det registrert flest elektrisk drevne personbiler i fylkene nærmest storbyene. Akershus topper listen med  sine 19.450 biler, tilsvarende en økning på 42,4 prosent fra året før. Oslo og Hordaland fylker kniver på plassene bak med henholdsvis 16.773 og 16.171 registrerte elbiler.

Størst prosentvis vekst i elbil-parken fra 2015 til 2016 hadde derimot Telemark, med en økning på 88 prosent til 2.066.

Bilprodusentene satser stadig sterkere på elektriske modeller og det blir stadig flere av dem på de norske landeveiene, men rekkevidden er fortsatt en utfordring for mange elbiler. Dermed er det ingen stor overraskelse at det fortsatt er desidert færrest i Finnmark med beskjedne 135.

Av de største byene er det registrert flest i Oslo (16.773), fulgt av Bergen (9.400), Bærum (6.733) og Trondheim (4.190).