Personlig økonomi

Nå kan du få 1000 kr. for den gamle båten din

Snart kan du levere inn den gamle båten til gjenvinning og motta 1000 kroner.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
5. september 2017 - 09.17

1. oktober innfører regjeringen vrakpant på fritidsbåter. Leverer du inn en gammel båt, får du en tusenlapp tilbake, går det frem av en pressemelding.

Ordningen gjelder for alle som leverer inn en fritidsbåt under 15 meter. Du får panten etter at du har sendt dokumentasjon til Miljødirektoratet på at du har levert inn den gamle båten til et godkjent avfallsanlegg.

- Gamle fritidsbåter som blir etterlatt i naturen eller senkes ulovlig bidrar til forsøpling og lokal forurensning. Over tid blir plast brutt ned til mikroplast i havet. Derfor innfører vi nå denne ordningen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i meldingen.

Kommunene vil få plikt til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot (uten innenbordsmotor) skal kunne leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen.

Anlegg som får tilskudd for behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis.

En god start

- Dette er gledelig og etterlengtet. Vi vet at det er et stort miljøproblem at enkelte heller senker sin gamle båt fremfor å ta jobben med å få den levert inn til et godkjent avfallsmottak, sier produktsjef for bil og båt i Storebrand, Bård Brandsrud, ifølge meldingen.

Han tror ikke det blir noen storopprydning langs kysten og på havbunnen, men at dette er en god start og gjør at vi får opp oppmerksomheten rundt det å ta vare på miljøet og havet spesielt.

Et av FNs bærekraftsmål for å stoppe klimaendringene, er blant annet å forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning.

- Her må vi i bransjen jobbe for at denne nye ordningen blir like godt kjent og benyttet som vrakpant på bil, sier Brandsrud.

15.000 kroner

Da regjeringen vedtok statsbudsjettet som la til rette for å innføre vrakpant på båter i 2017, var det uvisst hvor stort beløpet som skulle utbetales ville bli. Beløpet skulle tilpasses i forhold til båtens størrelse, og det gikk frem at beløpet kunne bli opp mot 15 000 kroner for fritidsbåter. Slik gikk det imidlertid ikke.