Motor

Ford foretar to oppkjøp

Ford utvider sin satsing på fremtidig mobilitet med to oppkjøp.

Artikkel av: Øystein Byberg
30. januar 2018 - 15.22

Ford Motor Company starter 2018 med to oppkjøp og en klar intensjon om å intensivere sitt arbeid med å tilby nye mobilitetsløsninger og tjenester til forbrukerne allerede i år.

- Vi mener transport, riktig lagt opp, kan gjøre våre byer til et bedre sted å bo. Ved å øke tempoet i vår utvikling av nye løsninger for mobilitet, styrker vi både vår konkurransekraft og øker den langsiktige verdien for Fords aksjonærer, sier toppsjefen for Ford Mobility, Marcy Klevorn, i en melding.

For å styrke taktskiftet til mer og hurtigere innovasjon innenfor mobilitet, annonserte selskapet i dag at de har blitt enig om å kjøpe opp Autonomic, et California-basert teknologiselskap som har spesialisert seg på systemer og løsninger for transportindustrien.

Fords oppkjøp vil gjøre at utviklingen av Transportation Mobility Cloud går fortere. Det samme vil være tilfelle for andre smarte mobilitetsløsninger i fremtidens transportsystem hvor alle aktørene kommuniserer med hverandre.

Ford annonserer også at de kjøper opp TransLoc. Dette er et selskap fra Nord-Carolina i USA som leverer teknologi for mikrotransportsløsninger i byen.

- Vi mener at integreringen av både teknologien og talentene i disse to selskapene med vårt Mobility-team vil gjøre oss enda flinkere og raskere til å levere hensiktsmessige transportløsninger - både for enkeltpersoner - men også for flåtekunder og hele byer, sier Klevorn.

Ford Mobility vil under ledelse av Marcy Klevorn organiseres nye grupper som skal fokusere på produktene, tjenestene og forretningsmodellene.

- 2018 vil være året hvor Ford Mobility går fra organisasjonsetablering til utvikling og å kunne tilby nye produkter og tjenester. Vi er overbevist om at våre team vil lykkes med dette. Oppkjøpene av Autonomic og TransLoc vil sammen med vår nye organisasjon sørge for at vi raskere kan gå fra innovasjon til produksjon og leveranse, sier Klevorn i meldingen.