Motor

Norge blir del av nytt lynlade-nettverk for elbil

Fortum Charge & Drive og Allego planlegger et nettverk for høyhastighetslading av neste generasjons elbiler, som skal knytte sammen storbyer i 20 europeiske land.

Foto: Fortum Charge $amp; Drive

Foto: Fortum Charge $amp; Drive

Artikkel av:  Redaksjonen
29. januar 2018 - 10.46

Fortum Charge & Drive og Allego har inngått et samarbeid om å bygge et ladenettverk for neste generasjons ladestasjoner i storbyer og langs motorveier i Europa.  Ifølge en pressemelding skal de nye ladestasjonene kunne lade elbiler med opptil 350 kilowatt, som er syv ganger raskere enn hurtigladerne som er i markedet i dag. Det planlagte nettverket vil dekke storbyområder i 20 land innen 2025.

MEGA-E

Prosjektet har fått navnet MEGA- E og blir støttet og delfinansiert av EU. Planen dekker 322 ladestasjoner og 27 smarte ladehuber for elbil i 20 europeiske land. Gjennom dette samarbeidet vil Allego stå for utbyggingen av ladenettverket i Sentral-Europa og Fortum i den nordiske regionen. Utrullingen av ladestasjonene er planlagt å starte i løpet av første halvår 2018. 

Ønsker partnere velkommen

Allego og Fortum ønsker alle potensielle partnere velkommen til å delta i prosjektet, som i første omgang vil omfatte Norge, Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Polen, Sverige og Storbritannia.

— Vi tror på åpne løsninger når det kommer til ladeinfrastruktur. Det betyr at vi ønsker alle bilmodeller og elbilister velkommen til våre ladestasjoner. Vår plan er å kombinere forskjellige ladeløsninger for å møte forskjellige behov for ladehastigheter slik at eksisterende og kommende bilmodeller også blir ivaretatt. MEGA-E-nettverket vil bli en viktig milepæl for alle elbilister i Europa, sier Vice President Rami Syväri i Fortum Charge & Drive.

Kobler sammen storbyområder

Med MEGA-E-prosjektet blir Fortum Charge & Drive og Allego de første pan-europeiske ladeselskapene til å sammenkoble store byer på tvers av Europa via ett enkelt ladenettverk for elbil som samtidig tilbyr lading av alle moderne elbiler på tvers av ladetypene. MEGA-E oppfyller også EUs mål for promotering av lavutslippstransport og forbedring av befolkningens livskvalitet.

— Rundt 70 prosent av biltrafikken i Europa skjer i byområder, hvor CO2-konsentrasjonen er høyest. Med MEGA-E-nettverket vil vi støtte flere forskjellige former for e-mobilitet og utslippsfrie reisemåter, ikke bare innenfor byområdene, men også mellom byene. Det unike i dette prosjektet er ladehubene, der vi kombinerer flere forskjellige ladeløsninger for flere forskjellige elektriske kjøretøy ved den samme lokasjonen. Ladehubene kommer derfor til å ha optimal innvirkning og effektivitet på både energi og mobilitetssystemet, sier administrerende direktør i Allego, Anja van Niersen, i meldingen. 

MEGA-E-prosjektet bygger på visjoner utarbeidet av EU i 2009 da innovasjonsklyngen i TEN-T/CEF-programmet ble utviklet. Prosjektet er blant de første til å implementere disse visjonene i en bred europeisk skala.

Flere detaljer om lokasjoner og lokasjonspartnere vil bli gitt ved et senere tidspunkt, heter det.