An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Motor

Norge blir del av nytt lynlade-nettverk for elbil

Fortum Charge & Drive og Allego planlegger et nettverk for høyhastighetslading av neste generasjons elbiler, som skal knytte sammen storbyer i 20 europeiske land.

Foto: Fortum Charge $amp; Drive

Foto: Fortum Charge $amp; Drive

Artikkel av:  Redaksjonen
29. januar 2018 - 10.46

Fortum Charge & Drive og Allego har inngått et samarbeid om å bygge et ladenettverk for neste generasjons ladestasjoner i storbyer og langs motorveier i Europa.  Ifølge en pressemelding skal de nye ladestasjonene kunne lade elbiler med opptil 350 kilowatt, som er syv ganger raskere enn hurtigladerne som er i markedet i dag. Det planlagte nettverket vil dekke storbyområder i 20 land innen 2025.

MEGA-E

Prosjektet har fått navnet MEGA- E og blir støttet og delfinansiert av EU. Planen dekker 322 ladestasjoner og 27 smarte ladehuber for elbil i 20 europeiske land. Gjennom dette samarbeidet vil Allego stå for utbyggingen av ladenettverket i Sentral-Europa og Fortum i den nordiske regionen. Utrullingen av ladestasjonene er planlagt å starte i løpet av første halvår 2018. 

Ønsker partnere velkommen

Allego og Fortum ønsker alle potensielle partnere velkommen til å delta i prosjektet, som i første omgang vil omfatte Norge, Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Polen, Sverige og Storbritannia.

— Vi tror på åpne løsninger når det kommer til ladeinfrastruktur. Det betyr at vi ønsker alle bilmodeller og elbilister velkommen til våre ladestasjoner. Vår plan er å kombinere forskjellige ladeløsninger for å møte forskjellige behov for ladehastigheter slik at eksisterende og kommende bilmodeller også blir ivaretatt. MEGA-E-nettverket vil bli en viktig milepæl for alle elbilister i Europa, sier Vice President Rami Syväri i Fortum Charge & Drive.

Kobler sammen storbyområder

Med MEGA-E-prosjektet blir Fortum Charge & Drive og Allego de første pan-europeiske ladeselskapene til å sammenkoble store byer på tvers av Europa via ett enkelt ladenettverk for elbil som samtidig tilbyr lading av alle moderne elbiler på tvers av ladetypene. MEGA-E oppfyller også EUs mål for promotering av lavutslippstransport og forbedring av befolkningens livskvalitet.

— Rundt 70 prosent av biltrafikken i Europa skjer i byområder, hvor CO2-konsentrasjonen er høyest. Med MEGA-E-nettverket vil vi støtte flere forskjellige former for e-mobilitet og utslippsfrie reisemåter, ikke bare innenfor byområdene, men også mellom byene. Det unike i dette prosjektet er ladehubene, der vi kombinerer flere forskjellige ladeløsninger for flere forskjellige elektriske kjøretøy ved den samme lokasjonen. Ladehubene kommer derfor til å ha optimal innvirkning og effektivitet på både energi og mobilitetssystemet, sier administrerende direktør i Allego, Anja van Niersen, i meldingen. 

MEGA-E-prosjektet bygger på visjoner utarbeidet av EU i 2009 da innovasjonsklyngen i TEN-T/CEF-programmet ble utviklet. Prosjektet er blant de første til å implementere disse visjonene i en bred europeisk skala.

Flere detaljer om lokasjoner og lokasjonspartnere vil bli gitt ved et senere tidspunkt, heter det.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.