Motor

Eksepsjonelle tall fra Audi

Antallet Audi-utleveringer stupte med over 50 prosent i Europa.

Artikkel av: Øystein Byberg
9. november 2018 - 11.23

Audi AG leverte ut rundt 117.600 biler til kundene i oktober, noe som tilsvarer en nedgang på 25,7 prosent fra året før.

I Europa stupte utleveringene med 52,7 prosent. Bakgrunnen er naturligvis overgangen til den nye testprosedyren WLTP, samt modellskifter.

Audi forventer at den eksepsjonelle situasjonen i Europa vil vedvare.

Kina (inkludert Hong Kong) er det eneste lyspunktet, med en økning på 5,4 prosent til 56.729 biler. Kina stod dermed alene for rundt 48 prosent av utleveringene i oktober.