Motor

Etter nyttår blir du straffet

Gjør du dette når du kjører?

Fra nyttår vil bruk av håndholdt mobiltelefon i bil straffes med to prikker i førerkortet. Hvis det er nødvendig, kan bøtenivået og antall prikker justeres opp.

Mobil i bil - Foto - Scanpix

Mobil i bil - Foto - Scanpix

Artikkel av: NTB
9. desember 2018 - 07.50

Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko, poengterer regjeringen. Forbudet mot dette blir i svært liten grad respektert. 

– Som et tiltak for å øke etterlevelsen, innføres prikkbelastning for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring, heter det i en  pressemelding om forskriftsendringen fredag.

Den nye ordningen vil gjelde fra 1. januar 2019. Brudd på mobilbruksforbudet vil medføre to prikker i førerkortet, alternativt fire prikker i prøveperioden. I dag gir brudd på forbudet 1.700 kroner i bot. 

Samferdselsdeparte men tet vil følge utviklingen nøye, og både botens størrelse og antall prikker vil kunne justeres opp om det skulle vise seg å være nødvendig.

– Lesing, teksting og fikling med mobilen bak rattet medfører stor fare og tar liv i trafikken. Nå strammer regjeringen inn regelverket, og det er vi i Høyre glade for, sier Helge Orten, komitéleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

(©NTB)