Næringsliv

Spiser ett selskap i måneden

Nettselskapet @net er med Christen Sveaas som dominerende eier i ferd med å bygge opp en slagkraftig europeisk nettaktør. Siden mai i fjor er det nesten gjort ett oppkjøp i måneden. Nå reorganiseres konsernet og får nytt navn: Nesthood.

25. januar 2000 - 06.46

Det var i fjor vår Kistefos Venture Capital, med Christen Sveaas som dominerende eier, gikk inn i nettselskapet @net. Dette var startskuddet for et forrykende løp for å etablere selskapet som en betydelige nordeuropeisk aktør innen våren neste år. Det var i fjor vår Kistefos Venture Capital, med Christen Sveaas som dominerende eier, gikk inn i nettselskapet @net. Dette var startskuddet for et forrykende løp for å etablere selskapet som en betydelige nordeuropeisk aktør innen våren neste år.

Nå er allerede syv mindre nettselskaper i Norge, Sverige og Danmark samlet, og gir selskapet både konsulentvirksomhet, produksjon og drift i forbindelse med internett og nye medier. I Norge er virksomhetene @net, New Vision Multimedia, Turbin og Superlearn slått sammen. Det danske oppkjøpet ble offentliggjort i går, og omfatter selskapet Nethow Interactive. I Sverige inngår selskapene AdArt og Nest. Nå er allerede syv mindre nettselskaper i Norge, Sverige og Danmark samlet, og gir selskapet både konsulentvirksomhet, produksjon og drift i forbindelse med internett og nye medier. I Norge er virksomhetene @net, New Vision Multimedia, Turbin og Superlearn slått sammen. Det danske oppkjøpet ble offentliggjort i går, og omfatter selskapet Nethow Interactive. I Sverige inngår selskapene AdArt og Nest.

Samtidig er de ulike miljøene slått sammen til ett datterselskap i hvert land, og konsernet samles under navnet Nesthood. Samtidig er de ulike miljøene slått sammen til ett datterselskap i hvert land, og konsernet samles under navnet Nesthood.

Fokus på vekstSamlet omsetning i år skal bli rundt 120 millioner, ikke medregnet eventuelle nye oppkjøp, ifølge styreformann Henrik Krefting. Selskapet har i dag 125 ansatte. Fokus er på vekst, og Krefting sier det er usikkert om selskapet vil gå i pluss eller minus i år. En emisjon på 20 millioner kroner mot eksisterende aksjonærer er i ferd med å bli gjennomført. Men mer kapital kan være nødvendig hvis man velger de mest aggressive vekstplanene. Krefting sier at oppkjøp utenfor Norden ligger i planene. I løpet av inneværende år kan Nesthood være etablert i ett til tre nye land. - Vi skal ha en omsetning som gjør at selskapet får en interessant prising. Vi har høyere ambisjoner enn 150 millioner, sier Krefting.

Skal på børsPlanene omfatter også børsnotering. Opprinnelig siktet man på en notering innen neste vår, men Krefting sier det kan bli aktuelt tidligere. Det er ikke gitt at selskapet blir notert i Norge. Valget vil falle på den børsen som egner seg best når det gjelder forhold som prising og likviditet. - Pr. i dag er det Sverige, sier Krefting. Gründeren bak @net, Jan Erik Groos, vil lede det norske datterselskapet, mens svenske Thomas Homström er hentet inn som konsernsjef i Nesthood.