Næringsliv

Kjøre valutalån nå?

Det kan igjen være lønnsomt å låne i utenlandsk valuta, slår meglerhus fast.

26. juni 2003 - 15.05

I dagens makrokommentar åpner Terra for at det igjen er lønnsomt å låne i utenlandsk valuta med lav rente. Det som peker i denne retning er ifølge meglerhuset at norske kroner svekket seg igjen etter gårsdagens rentemøte i Norges Bank. I dagens makrokommentar åpner Terra for at det igjen er lønnsomt å låne i utenlandsk valuta med lav rente. Det som peker i denne retning er ifølge meglerhuset at norske kroner svekket seg igjen etter gårsdagens rentemøte i Norges Bank.

Terra peker på sentralbankens påstand om at kronen ikke bør svekke seg fremover om inflasjonen skal være ca. 2,5 prosent i 2005.

Caset er ikke like godt som i desember, da rentedifferansen mellom Sveits og Norge var på 6,5 prosent. Nå er den ca. tre prosent.

- Dermed blir valutalån først og fremst for de som har næringslivsinteresser og ved spesielle case som dollar og Hong Kong dollar. På forventningsbasis tror vi fremdeles det vil lønne seg å låne i sveitserfranc (CHF), men CHF/NOK kan bli volatil etter hvert som norske renter kommer videre ned, skriver Terra.