Næringsliv

Følg Gjedrems tale

Sentralbanksjefen holder akkurat nå sin årstale. Les talen her.

19. februar 2004 - 18.03

- Det kortsiktige rentenivået ute har vært uvanlig lavt i 2½ år, og det er ikke utsikter til at det vil øke særlig mye med det første selv om verdensøkonomien nå vokser, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem i innledningen av dagens tale til representantskapets medlemmer og inviterte gjester. - Det kortsiktige rentenivået ute har vært uvanlig lavt i 2½ år, og det er ikke utsikter til at det vil øke særlig mye med det første selv om verdensøkonomien nå vokser, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem i innledningen av dagens tale til representantskapets medlemmer og inviterte gjester.

Les talen her. Her kan du også se talen live fra klokken 18 og utover.