Næringsliv

Pyramideselskap begjært konkurs

Ubetalte regninger for flere millioner kroner og flere konkursbegjæringer kan sende Sprinkle Network ut i konkurs.

16. juni 2004 - 10.14

Sprinkle Network, med utspring i Göteborg, står nå i fare for å bli slått konkurs. Göteborgsposten skriver i hvert fall nå om tre konkrete konkursbegjæringer mot selskapet.

Advokat Svante Thorsell har i hvert fall, på vegne at to klienter, begjært Sprinkle konkurs. En av klientene er hans sønn. Begge jobbet med IT-satsningen i Sprinkle og krever betaling for arbeidet. Den tredje konkursbegjæringen kommer fra et annet selskap som har jobbet med internettsatsningen. Dette kravet er på 900.000 kroner, skriver avisen.

Til tross for at selskapet har dratt inn enorme summer har det vegret seg mot å betale regninger, skriver avisen og viser til flere andre konkrete krav mot selskapet.

Det vises også til ubetalt skatt til kronofogden på 300.000 kroner. I tillegg skal det ligge ytterligere 25 saker hos kronofogden som bare venter på en avgjørelse.

Hvis pyramideselskapet blir slått konkurs vil det bli bobestyrers oppgave å finne ut hvor alle millionene har tatt veien, skriver avisen. Og det kan være snakk om mange millioner kroner.

Virksomheten, som skulle være å selge merkevarer via en internettportal, var i realiteten en bløff, skriver avisen. I virkeligheten var virksomheten å få så mange medlemmer og medlemsververe som mulig.

Disse ble lokket med provisjoner og for 240.000 kroner fikk disse 24 medlemspakker og en eierandel i selskapet. Medlemspakkene kunne de selge videre for 11.500 kroner pr. stk. og beholde gevinsten på 36.000 kroner selv.

Hele artikkelen om de ubetalte regningene og konkursbegjæringene i Göteborgsposten finner du her.

Her finner du Göteborgspostens dekning av Sprinkle Network gjennom 2003.

Les mer fra vår tidligere dekning av Sprinkle Network her.