Næringsliv

Upside-pyramiden i stampe

I fjor sommer var høysesong for nye pyramidekonsept. Upside står i stampe?

11. august 2004 - 08.41

"Upside har omtrent stått helt i stampe siden aksjespillet startet. Medlemmene har stort sett mista troen, og har slutta å rekruttere nye medlemer etter den tid. Nu snakkes det om 19 august og det som ska få fart i selskapet.............. Det ENESTE som kan få fart i selskapet og medlemsveksten er at dere får aksjespillet opp å gå...Fjern gulvet, og la oss få ha inne salgene våre i allefall ei uke av gangen."

Slik lyder et innlegg på forumet "Annen virksomhet" på HegnarOnline i natt.

Forhistorien er ikke så ulik de pyramidekonseptene vi har sett det siste året og i det siste har det visstnok stått i stampe også her. Det går en stund og så butter det når medlemsveksten stopper opp.

Som i alle nye pyramideselskap solgte også Upside aksjer på stigende kurs. Til det ikke var flere kjøpere? Deretter ble det lagt et gulv for hvor langt aksjekursen kunne falle i tradingen, og etter det stoppet det etter sigende helt opp.

Hvor mye gründerne av pyramiden fikk inn i rene penger er uvisst, men potensielt kan det være snakk om flere titalls millioner kroner.

Nå fortelles det om null eller ingen handel i pyramideaksjen, og som i pyramidekonsepter generelt snakkes det også om en dato for når alt skal bli så mye bedre.

Diskuter Upside her.