Næringsliv

Han skal berge Think7

Edward Ludbrook kommer fra andre siden av jordkloden for å lose Think7 gjennom farlig farvann. Vet han hva han går til?

29. november 2004 - 13.11

Etter en turbulent periode med skifte av toppsjef og store underskudd håper selskapet at Edward Ludbrook skal berge Think7 gjennom stormen. Først som rådgiver og senere trolig også som adm. dir.

Selskapet Seven har tapt over 50 millioner det året det har vært operativt, fra juni i fjor til juli i år. Og det har ikke bare vært fryd og gammen i selskapet.

Allerede tidlig i vinter, i februar 2004, startet styreformann Ørjan Sæle og daværende adm. dir. Ola Bartholdson "samtaler" om utviklingen i selskapet og at den ikke var som ønsket. Da hadde selskapet allerede tapt nær 30 millioner kroner. Det skyldes blant annet på høye kostnader.

Etter at første halvår i år var unnagjort viste det seg at selskapet hadde tapt over 50 millioner kroner de siste 12 månedene.

Det endte med at Bartholdson ble stilt på sidelinjen i sommer og i kjølvannet hoppet også en av gründerne, Peter Jacobsson, av Sæle-karsullen. Ikke bare fryd og gammen altså.

1. september overtok Sophia Johansson som VD, og nå er Edward Ludbrook på vei til å overta roret i selskapet. I hvert fall er dette budskapet nå, men ikke før i midten av mars neste år, skal vi tro Think7-sjefen over alle sjefer, Ørjan Sæle. Men det fordrer blant annet at Ludbrook får de nødvendige papirene i orden, og familien med seg fra New Zealand.

Edward Ludbrook har allerede vært innleid som rådgiver for Think7 for "å omstrukturere selskapet". Han vil forsette som innleid frem til han tiltrer i mars neste år, får vi opplyst. Han kommer fra vinter på New Zealand og går en ny vinter i møte her på andre siden av kloden. Men vi utelukker ikke at det kan bli hett nok i Think7 i tiden som kommer.

En nettverker

Think7 presenterer Ludbrook som en av Europas ledende eksperter innen nettverksmarkedsføring. Han har 15 år erfaring fra nettverksmarkedsføring i Europa og Asia og ifølge ham selv er han Europas bestselgende forfatter og taler innen dette området, med over 1 million solgte bøker.

Men han har aldri solgt bøkene sine til pyramidekonsepter på kanten av loven. Det er han i hvert fall rimelig sikker på, sier han til HegnarOnline.

Han har vært rådgiver for mer enn 50 nettverksselskaper og kjenner alle i bransjen. Da HegnarOnline møtte ham i Oslo for en drøy uke siden kom han rett fra et møte med en av toppene i World Games i Norge.

Han forteller også at han kjenner lederne i Think7 godt og fra langt tilbake. Det vil si fra tiden i NaturesOwn. Nå skal han for første gang i sin karriere konsentrere seg om ett slikt selskap, og å lede dette.

Han tror vi står foran en boom innen nettverkssalg. Det er også grunnen til at han ønsker å jobbe tett med Think7.

Utfordringer

Nå er det forøvrig ikke overraskende at Think7 leier inn en kapasitet og høyt profilert person på området, og samtidig ukjent person for de som ikke driver med nettverksmarkedsføring.

Det er helt vanlig å hente inn kapasiteter når det butter i selskaper som møter den type utfordringer som Think7 står midt oppe i. Nettverksselskaper er også tradisjonelt flinke til å fremheve og opphøye sine ledere, nesten til det guddommelige. Så også nå i Think7. Man kan nesten få inntrykk av at her har Think7 fått tak i selve frelseren.

Det bunner kanskje i at Think7 er helt avhengig av å få lagt fortiden bak seg og få med seg medarbeiderne på å se fremover. I tillegg står selskapet overfor store utfordringer i forbindelse med overtagelsen av deler av nettverket fra skandaleselskapet T5PC.

Ørjan Sæle har for eksempel uttalt til HegnarOnline at alle som vil er velkomne. Slik det forøvrig er i de fleste menigheter (red. anm.). Sæle er heller ikke redd for de som kommer over fra T5PC fordi disse ikke har vært med på det skandaløse som har skjedd. De ble lurt på linje med alle andre, mener han.

Det som nå skjer er trolig helt avgjørende for selskapets fremtid, omdømme og forholdet til nye investorer som står på sidelinjen og vurderer å tilføre selskapet ny aksjekapital. Kanskje så mye som 50 millioner kroner, for å fylle opp igjen for det som er tapt det siste året.

Hva med lovgivningen?

Men hva mener Ludbrook om det som skjer innen nettverksmarkedsføring i øyeblikket og hvordan tror han det er mulig å tøyle 20.000 selgere? Hvilke utfordringer møter han?

- Du var med på utforme lovene for nettverksmarkedsføring i Storbritannia tidlig på 90-tallet, før Internet. Har ikke Internet endret alt, også når det gjelder MLM- og pyramidesalgslovene fra 90-tallet?

- Internet har ikke endre de fundamentale problemene med pyramider som er at grunnen til at man blir med er å tjene penger på verving av medlemmer, ikke fra kunder. Internet har bare gjort det mulig for dannelsen av flere pyramider og raskere vekst. Før Internet var postordre pyramidene ganske store. Disse har ikke noe med MLM og direktesalg å gjøre.

- Er du sikker på at du gjør det rette når du komme hele veien fra New Zealand for å ta kommandoen i dette problemselskapet.

- Jeg ville bare ta en slik beslutning dersom jeg var 100 prosent sikkert på dette er utrolig selskap med en god fremtid. Seven og nå Think7 har ikke problemer. Det har vært gjennom en 15 måneders periode med betydelige investeringer i forbindelse med infrastruktur og uttesting av forretningskonseptet. Dette er over og det er grunnen til at jeg er sikkert på at det kan håndere rekrutteringen av så mange fra T5PC.

- Hvor lenge planlegger du å være i selskapet?

- Jeg er her for en lang stund. Fremtil selskapet har oppnådd suksess i Europa. Det vil ta mange år.

- Hvilke er de tre største utfordringene du vil møte i Think7?

- De tre største utfordringene er: a. Utdanne mennesker i nettverkssalgskonseptet. Når de forstår det vil de også oppdage dets kraft og potensial. b. Håndtere vekst. Høy vekst er alltid en utfordring, men vi har et meget proffesjonelt team. c. Bygge vår merkevare. Vår forretning er basert på kundenes tillit så denne må bygges raskt.

- Hvordan er det mulig å kontrollere 3.000 eller 20.000 uavhengige agenter der ute og få dem til å fortelle den historien du vil de skal, og unngå lurer, lyver og forteller forskjellige historier hver gang for å få et salg?

- Alle selskap med mange salgsrepresentanter har utfordringer når det gjelder trening. Vi har det mest omfattende programmet for treningssupport i Skandinavia med møter og trening i de fleste byene hver uke. Vi er også de mest kunnskapsrike og erfarne på dette området, avslutter han.

Det har han kanskje rett i, men så lenge ikke selskapet krever at selgerne skal gå på disse kursene, og heller ikke kvalitetssikrer at de faktisk skjønner det som blir formidlet, mener vi det er vanskelig å få alle til å formidle det samme budskapet hele tiden.

Tillit

Vi er enige i de tre utfordringene Ludbrook nevner som de tre største. Dette er helt avgjørende for selskapet. Vi ville imidlertid satt tillit øverst og lagt mest vekt på dette.

Tillit er ikke noe man har, men noe man gjør seg fortjent til. Vi tror ikke det er noe som kan bygges raskt, det er noe som opparbeides over tid. Det bygges blant annet på at selskapet holder hva det lover og at ikke minst selgerne gjør det.

Opp som en løve og ned som en skinnfell, sier ordtaket. Hastverk er lastverk, sier et annet. Muligens vi tenker litt gammeldags, men vi tror på å bygge sten på sten.

Vi tror at forsøk på å bygge tillit på kort tid fort kan feile. Det er ingen snarveier til suksess - like få som det finnes snarveier til himmelen.

Les alt om Think7 her.