Næringsliv

ThinkSeven - en ny pyramide?

Ingebjørg Vamråk er blitt det nærmeste en kommer en pyramidevakt i Norge. Dette er hennes vurdering av ThinkSeven.

16. november 2004 - 11.33

Ingebjørg Vamråk er i ferd med å bli et begrep i pyramidekrester. Ikke mange har så god oversikt over hva som skjer i de kretser som henne. Navnet hennes dukker da også opp overalt der pyramider diskuteres.

Jusstudenten har gjort seg til talskvinne for de nesten 100 T5PC-medlemmene som har gått til sak mot T5PC. I tillegg skriver hun materoppgave om det juridiske rundt pyramidekonseptene, primært med utgangspunkt i T5PC og tilsvarende konsepter som kombinerer pyramide og AS, kan snart begynne å besvare oppringninger med "pyramidevakten".

HegnarOnline har spurt Vamråk om hun anser ThinkSeven og Seven for å være nok en pyramide?

- Alt tyder på det. Jeg blir kontaktet av folk som blir forsøkt vervet av Ørjan Sæles folk. Ut fra det disse har fått seg forelagt av opplysninger ser det hele slik ut.

- Hvordan ser pyramiden ut?

- Utfra mine opplysninger har Sæle plassert seg selv på toppen av pyramiden, med Seven på den ene siden og 2Think på den andre.

- Hvem mener du da står bak 2Think?

2Think skal være et selskap startet av de siste som forlot T5, altså Jonny Groth, søsknene Anne-Brith og Jens Kristian Brustad, Per Sårheim, Andreas Grøstad samt to andre (trolig Belinda og Steffan - red. anm.). I tillegg skal de siste tre fra G16-gruppen være med videre, sier Vamråk.

- Hva er 2Think?

- 2Think skal være et selskap eid av de nevnte syv, trolig registrert offshore. Etter det jeg har hørt sitter selskapet på de syv øverste posisjonene, og deretter har de plassert seg selv privat i åtterrekken (nivå 4 - red. anm.).

- Hva betyr det i kroner og ører?

- Når jeg så presenterer dette for en som har vært på innsiden i Seven, og som er forsøkt "reaktivert" som nettverker, er hans umiddelbare reaksjon: "Herregud, da kan jo Sæle ta ut 60.000 euro i uken!" Ifølge vedkommende er det nemlig slik at man kan heve provisjoner tilsvarende inntil 30 000 euro pr. uke i hvert "bein".

(Her finner du Ørjan Sæles egen reaksjon på dette)

- Hvordan reagerer de du har kontakt med i T5PC-nettverket på dette?, spør HegnarOnline Ingebjør Vamråk.

- Mange reagerer med sjokk og vantro, og det er en betydelig økning i antallet personer som tar kontakt med ønske om å delta i søksmål mot de som har tjent gode penger på T5PC.

- Hva mener de om at brukernavnet deres og passordet kan brukes i ThinkSeven?

- De føler seg solgt som en vare og at de blir forsøkt lurt atter en gang. Dette har skjedd uten noen som helst form for samtykke fra deres side.

- Er de redd for at Seven har fått tilgang på all informasjon som var lagret om dem på medlemssiden i T5PC?

- Ja, folk uttrykker bekymring for at såpass sensitive data som personnummer, kontonummer, adresser, telefonnumre, ulike kortnumre, etc, samt muligens også opplysninger om økonomiske forhold som vedrører T5PC-engasjementet etter alt å dømme er overlatt til andre.

Noen uttrykker bekymring for at disse opplysningene skal bli misbrukt. Dette gjelder særlig de mange som for noen uker siden ble utsatt for at T5PC "tvangskjøpte" aksjer for deres tilgodehavende (lønn/provisjoner) i T5PC. Spørsmålet folk stiller seg er hvor langt disse personene kan være villige til å gå i å misbruke de sensitive data de sitter på.

- Kjenner du til hvordan dette har foregått?

- Det jeg vet er at det allerede i fjor høst ble igangsatt en prosess rundt å skille ut nettverket i eget selskap. Planen var Anne-Brith Brustad da skulle få en adm. dir. rolle i "Network AS". Hun ga i den forbindelse også fra seg sitt nettverk. Dette ble i MLM-kretser oppfattet som oppsiktsvekkende og mistenkelig, ettersom det sies at ingen nettverker gir fra seg nettverket sitt uten at der foreligger klare utsikter til noe større, forteller Vamråk.

Det var i forbindelse med gjennomføringen av denne planen at Groth skal ha kommet på banen, og Vamråk avslutter med at det i henhold til hennes informasjon er den gamle Alpha Club-gjengen som nå rir igjen, akkompagnert av nettopp Groth.

Diskuter T5PC og ThinkSeven her