Næringsliv

Skattefri boligspekulasjon

Boligspekulanter får ha gevinsten sin i fred. Eiendomsmeglerne har fått beskjed om å holde kjeft.

31. januar 2006 - 08.22

Eiendomsmeglere er pålagt ved lov å opplyse skattemyndighetene om hvem som har tjent hva på prosjekterte boliger, men med mindre spekulantene selv sier det får ikke myndighetene vite, skriver DN. Eiendomsmeglere er pålagt ved lov å opplyse skattemyndighetene om hvem som har tjent hva på prosjekterte boliger, men med mindre spekulantene selv sier det får ikke myndighetene vite, skriver DN.

Finansdepartementet har ifølge avisen beordret meglerne om å bryte plikten av diskresjonshensyn, og mener meglernes taushetsplikt ifølge eiendomsmeglerloven går foran opplysningsplikten i ligningsloven.

Børre Voll, viseadministrerende direktør og fagsjef i Meglerhuset Nylander i Trondheim, innrømmer at han føler ubehag etter å ha avvist to forespørsler fra skattemyndighetene.

- Vi kan fort ende opp som medhjelpere til betydelige skatteunndragelser, sier han.