Næringsliv

Offentlig ansatte tjener mest

Ved å inkludere pensjonen er ansatte i staten og kommunen bedre lønnet enn ansatte i private bedrifter.

6. mars 2006 - 10.17

- Arbeidsgivers pensjonsinnbetalinger er i høyeste grad en del av lønnen, og må tas med i sammenligninger av lønnsnivået i ulike sektorer, sier sjefsøkonom Lars E. Haartveit i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon til Mandag Morgen.

Ved å regne verdien av pensjonsrettighetene med i lønnen, anslår Mandag Morgen at den gjennomsnittlige totale ytelsen til offentlige ansatte stiger fra 331 000 kroner til 374 000 kroner i 2005, skriver Aftenposten.

For privat ansatte blir summen av årslønn og årlig pensjonspremie 365 000 kroner per ansatt.