Næringsliv

Mener fornybar energi kan ta CO2-kuttene

Energibedriftenes landsforening (EBL) mener at omlegging fra fossil til fornybar energi kan ta 80 prosent av de CO2-kuttene klimaforliket legger opp til.

Artikkel av: NTB
11. februar 2008 - 05.20

Klimaforliket i Stortinget har forpliktet Norge til en CO2-reduksjon på mellom 15 millioner og 17 millioner tonn innen 2020. EBL mener at rundt 80 prosent av disse kuttene kan tas ved å gå over fra bruk av fossil energi som olje og gass, til fornybar energi ved hjelp av mer vann, vind, sol, bio- og fjernvarme.

Det kommer fram i en rapport som EBL presenterer mandag.

- Vår beregning viser at vi kan redusere CO2-utslippene med 13 millioner tonn innen 2020 med tre forskjellige tiltak, sier informasjonsdirektør Kristian Pladsen til NTB.

Utfasing av olje til fyring, overgang til fornybar energi i oljesektoren og en offensiv satsing på miljøvennlige biler er tiltakene som foreslås.

- Alle disse tre tiltakene kan gi raske resultater slik at en kan nå målet om CO2-reduksjon innen 2020. Forutsetningen er at vi tar i bruk våre enorme ressurser av fornybar energi, sier Pladsen.

Planen innebærer at nye landanlegg i oljesektoren i stor grad må dekkes av fornybar energi, i tillegg må alle nye produksjonsanlegg offshore så langt råd er klargjøres for bruk av fornybar energi.

EBL utfordrer også politikerne til å gjøre Norge til et foregangsland for omlegging til en mer miljøvennlig bilpark.

- En omlegging av skatter og avgifter for å stimulere overgang til en ny generasjon plugg-inn-hybridbiler som lades med fornybar strøm, vil redusere CO2-utslippene vesentlig. Ny batteriteknologi bidrar til at dette kan gjennomføres innen få år, sier Pladsen.

Dessuten vil alternative varmekilder til olje kunne gi store CO2-kutt, og EBL mener at det innen 2020 bør være mulig å erstatte oljefyring nesten fullstendig med fornybare kilder. (©NTB)