Næringsliv

Biodieselselskap etablert

Xynergo vil produsere diesel basert på trevirke ved Norske Skog Follum. Nå er selskapet etablert.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
12. juni 2008 - 10.13

Det første målet for selskapet er å starte byggingen av prototypanlegget på Ringerike.

Selskapet håper at prototypanlegget kan være i drift mot slutten av 2010, og at et fullskalaanlegg vil være på plass i 2015. Et slikt anlegg vil kunne produsere diesel som tilsvarer 15 prosent av det årlige norske dieselforbruket til transport.

Dieselen vil være nærmest CO2-nøytral, og produksjon av drivstoff basert på trevirke betyr også at råvarene ikke er i konkurranse eller konflikt med matproduksjon.

Xynergo eies av Norske Skog, Viken Skog, Allskog, Mjøsen Skog og Statskog. Rune Gjessing er styreleder i Xynergo og Klaus Schöffel er administrerende direktør.

Norske Skog har besluttet å legge ned en av de tre papirmaskinene på Follum ved utgangen av juni. Stengningen er et ledd i arbeidet med å forbedre økonomien i selskapet. (©NTB)