Næringsliv

Kan Iran og Israel skyte oljen til 272 dollar fatet?

I 1973 var det stor ustabilitet i Midtøsten. I dag brygger det til krig mellom Israel og Iran. Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets ser mange likhetstrekk med 1973.

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av: Stein Ove Haugen
9. juli 2008 - 12.23

Iran har i dag gjennomført en vellykket prøveskyting av langdistanseraketten Shahab 3, en rakett som er i stand til å nå Israel, melder TV-kanalen Al-Alam tirsdag, i følge TDN Finans.

USA mener prøveskytingen er et brudd på FN-resolusjoner. Spenningen mellom Iran og Israel er etter dette om mulig enda mer anspent, noe som kan få voldsomme konsekvenser for oljeprisen.

Da - i 1973

I 1973 økte oljeprisen fra USD 4,31 til USD 10,11 for et fat olje, en økning på 135 prosent. Den kom som følge av Yom Kippur-krigen. En krig hvor Syria og Egypt invaderte Israel.

Saudi Arabia, Iran, Irak, de Forente Arabiske Emirater, Kuwait og Qatar valgte den gang å heve oljeprisen med 70 prosent, til 5,11 dollar. Disse landene kuttet også eksporten til de som de så på som allierte av Israel og Vesten.

- Prisene ble satt opp først på grunn av OPEC økte prisen til oljeselskapene, også økte prisen på grunn av et kutt i produksjonen, forteller Thina Saltvedt, senior makro- og oljeanalytiker i Nordea til HegnarOnline.

14 prosent av oljeproduksjonen ble da kuttet, og USAs priskontroll på olje førte til ytterligere kutt i produksjonen. Økte priser førte igjen til et fall i etterspørselen etter olje på syv prosent.

Nå - i 2008

- Irans produksjonskapasitet er i dag på ca. 4,02 mill fat/dagen (IEA tall). Dette utgjør ca 4,6 prosent av verdens totale oljeproduksjon. Av verdens oljeproduksjon passerer dessuten ca 20 prosent av verdens oljetilbud Hormuzstredet hver dag - 17 millioner fat fat dagen, forteller Saltvedt.

- Hvis produksjonen kuttes med 14 prosent av handlet olje som i 1973, vil det utgjøre 4,76 mill/fat om dagen. I 1973 medførte dette da til en prisoppgang på 97 prosent. Skulle markedet reagere lignende som det gjorde i 1973, kan oljen stå i 272 dollar fatet, fortsetter hun.

- Dette er en øvelse med tall. Situasjonen nå og da kan ikke direkte sammenlignes, men de to situasjonene har mange likhetstrekk, avslutter Saltvedt.