Næringsliv

4,1 prosent lønnsvekst i fjor

Norske lønninger økte i gjennomsnitt med 4,1 prosent fra 2008 til 2009.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
19. februar 2010 - 10.19

Det viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. (TBU). Året før var lønnsøkningen på 6,3 prosent.

Det var store variasjoner i lønnsveksten i de forskjellige bransjene. Lavest lønnsvekst var det i finansbransjen, men en økning på 0,5 prosent. Bakgrunnen er klart lavere bonusutbetalinger i fjor sammenlignet med året før. TBU slår også fast at veksten i lederlønningene i 2009 i flere næringer var lavere enn for vanlige lønnstakere.

Lønnsoverhenget til 2010 anslås i gjennomsnitt til 1,25 prosent, rundt 1 prosentpoeng lavere enn til 2009. (©NTB)