Næringsliv

374 milliarder kroner i skatt på 183 dager

I første halvår i år ble det innbetalt 373,6 milliarder kroner i skatt her i landet.

Foto: iStockphoto

Foto: iStockphoto

Artikkel av: NTB
20. juli 2010 - 13.09

Det er en reduksjon på 4,7 prosent, eller 18,3 milliarder, fra samme periode i fjor. Nedgangen kommer som følge av en reduksjon på 33,4 milliarder i skatteinntekter fra oljeindustrien, viser skatteregnskapet fra Statistisk sentralbyrå.

Hvis man ser bort fra aktiviteten på kontinentalsokkelen har skatteinntektene økt med 5,2 prosent, eller 15 milliarder kroner, sammenlignet med første halvår i 2009. Arbeidsgiveravgift og medlemspremie utgjorde henholdsvis 61,2 og 45,3 milliarder kroner av innbetalingene.

Kommunene fikk en økning i skatteinntektene på 3,6 prosent, mens fylkene fikk 2,7 prosent mer i første halvår 2010 enn i samme periode i fjor. (©NTB)