Næringsliv

Avviser kutt for unge uføre

Statsminister Jens Stoltenberg avviser at det blir noen kutt i utbetalingene til unge uføre, slik det ble meldt søndag kveld.

Statsminister Jens Soltenberg. Foto: Scanpix

Statsminister Jens Soltenberg. Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
22. november 2010 - 05.58

NRK meldte søndag at regjeringen skal kutte i stønaden til unge uføre med inntil 35.000 kroner i året for å spare 90 millioner kroner. Pengene skulle isteden brukes til kurs og kompetanseutvikling for å gjøre uføre i stand til å utføre visse typer arbeidsoppgaver.

Stoltenberg bekrefter overfor NTB at forslaget har vært drøftet i det offentlige utvalget som har jobbet med disse spørsmålene i to år. Nå vil han fjerne usikkerheten blant de uføre.

- Jeg kan avkrefte at dette forslaget blir noe av. Det blir ingen reduksjoner i ytelsene til de unge uføre, sier han.

MotstandHan sier kuttforslaget har møtt stor motstand blant mange, også i de tre regjeringspartiene. Regjeringen er ifølge statsministeren opptatt av å hjelpe flere unge slik at færre blir varig uføre, men det skal ikke skje gjennom kutt i ytelsene.

- Det skal skje gjennom mer behandling, mer oppfølging og tilrettelegging, sier han.

Stoltenberg understreker at unge som er født uføre eller har vært i alvorlige ulykker og vil være uføre hele livet, selvsagt skal få en god uføretrygd.

- Men de siste årene har det vært en økning blant unge med andre typer lidelser, som rus, psykiatri og diffuse lidelser. De kan i større grad gjennom oppfølging komme tilbake til arbeidslivet, mener han.