Næringsliv

Rovdyrtapene øker

Norske bønder søker om stadig mer rovdyrerstatning, viser tall Nationen har innhentet fra de tyngste rovdyrfylkene.

Gaupe (Felix Felix) med unger . Foto: Espen Forsberg / SCANPIX

Gaupe (Felix Felix) med unger . Foto: Espen Forsberg / SCANPIX

Artikkel av: NTB
11. desember 2010 - 10.51

I Oppland har rovdyrtapene økt med nær 24 prosent i år, viser bøndenes erstatningskrav. Kravene skal nå behandles av Fylkesmennene og endelige tall vil foreligge i januar.

I 2009 ble 7.180 dyr meldt savnet i Oppland, mens det i år er søkt om erstatning for 8.926 dyr.

7,8 prosent av sauene som ble sluppet ut på beite i fylket, ble ifølge bøndene tatt av rovdyr. Jerv og gaupe får skylden for de flest tapene.

Også i Nordland får jerv mesteparten av skylden for at tapene har økt fra 8.075 til 8.527, viser tall fra Fylkesmannen.

Buskerud-bøndene har søkt om rovdyrerstatning for 2.613 dyr i år, mot 2.258 i fjor. Det tilsvarer rundt 4,5 prosent av sauene som ble sluppet ut på beite i fylket.

Hedmark topper i år som i fjor lista over rovdyrtap, men har opplevd en liten nedgang i år. Bøndene har søkt om erstatning for 9.150 dyr, mot 9.414 i fjor.

- Vi må tilbake til 2004 for å finne tapstall som er lavere enn årets, melder Fylkesmannen i Hedmark på sin hjemmeside.

I Nord-Trøndelag gikk tapstallene enda mer ned, fra 7.126 til 6.183 dyr. Bjørn får skylda for 1.200 av disse.

De samlede rovdyrtapene har økt med 22 prosent de siste fem årene. Rovdyrpolitikken skal om kort tid opp til ny behandling i Stortinget. (©NTB)