Næringsliv

Mener renteheving ikke har effekt

Norges Bank gjør en grov feil hvis den setter opp renta 12. mai, mener analysesjef Lars H. Mikelsen i investeringsrådgivingsselskapet Norcap.

Foto: iStockphoto

Foto: iStockphoto

Artikkel av: NTB
15. april 2011 - 13.12

12. mai vil Norges Bank med stor sannsynlighet sette opp styringsrenten, skriver Dagens Næringsliv. Avisa påpeker at en eventuell renteheving kommer til tross for at prisveksten ligger langt under bankens mål om en langsiktig inflasjon på 2,5 prosent.

Norges Bank begrunnet selv hvorfor en renteheving kan være nødvendig ved forrige rentemøte.

- Veksten i boligprisene og konsumet har tiltatt. Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten snart bør settes opp, het det.

- Vi mener at Norges Bank begår en grov feil, sier analysesjef Lars H. Mikelsen i investeringsrådgivingsselskapet Norcap.

Han mener at en renteheving vil virke direkte ødeleggende på norsk økonomi og ikke vil dempe boligprisveksten.

- Boligprisene er relativt insensitive til renter. Boligprisene har historisk hatt nærere sammenheng med Oslo Børs enn med rentenivået, utdyper han.

- Kraftig renteøkning er som å teppebombe etterspørselssiden i økonomien. Dette fører i seg selv til sterkere «boom-bust»-sykluser, siden hele økonomien bremses når det ikke er behov for det og deretter må det gis gass fordi det ble bremset for mye i utgangspunktet, sier han.