Næringsliv

Her tjener lederne mest

Lederne i Oslo blir utkonkurrert på lønn av sine kolleger fra vest.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
14. juni 2011 - 11.13

Norske lederlønninger varierer stort fra fylke til fylke, viser en fersk undersøkelse gjennomført av organisasjonen Lederne. De best betalte lederne bor i Rogaland og tjener i snitt 696 000 kroner i året - over 13 prosent mer enn landsgjennomsnittet.

- Resultatene viser at de mest befolkningsrike fylkene langt på vei også har de best betalte lederne. Likevel ser vi at ledere i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ligger foran sine kolleger i Oslo - dersom vi inkluderer oljesektoren i regnestykket, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne i en melding.

Snittlønnen til en norsk leder er ifølge undersøkelsen 579 200 kroner. Korrigerer vi bort olje- og gassektoren, som trekker opp snittet i oljefylkene betydelig, ligger hovedstadens ledere på lønnstoppen.

- Vi har svært mange medlemmer som arbeider i oljesektoren, samtidig som denne bransjen lønnsmessig ligger langt over alle andre bransjer. For å få et mest mulig representativt utvalg valgte vi derfor å holde olje og gass utenfor når vi så på lønnsforskjellene i landets 19 fylker. Da får vi en snittlønn blant norske ledere på 502 800 kroner, der oslolederne topper statistikken med en lønn på 579 900 kroner, sier Brekke.

En klar tendens i årets lederbarometer er at lederlønningene øker i takt med kommunens størrelse.

Funnene er hentet fra undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2011, som er utført blant 2.515 ledere og mellomledere over hele landet.

Her finner du hele undersøkelsen