Næringsliv

Hvert minutt rammes 820 av nettkriminalitet

Over én million mennesker rammes av nettkriminalitet hver eneste dag. Nnettkriminelle flytter nå fokus fra PCen til mobiltelefonen.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
11. september 2011 - 00.02

I følge Nortons årlige undersøkelse - Norton Cybercrime Report 2011 - har 69 prosent voksne blitt rammet av internettkriminalitet en gang i livet. Hvert minutt rammes 820 voksne, noe som tilsvarer nesten 50.000 ofre hver time.

- Jo mer sofistikert nettkrimintaliteten blir, desto dyrere blir det å fikse den, sier Hans Peter Østrem hos Symantec Norge. Ikke bare kan du miste informasjon, men andre kan utgi seg for å være deg, og det kan ta meget lang tid å rydde opp i.

Nettkriminalitet via mobiltelefon blir også mer vanlig, noe som kom frem i Symantecs Internet Security-rapport (ISTR) tidligere i år. Undersøkelsen viste at sikkerhetshullene i mobiltelefoner økte med 42 prosent i 2010, sammenlignet med 2009 - et tegn på at nettkriminelle begynner å forflytte fokus fra PC til mobiltelefon.

Dette i kombinasjon med økt bruk av sosiale nettverk og brist på mobil beskyttelse, samt at du lagrer mer interessant informasjon, er antagelig det som ligger bak den økende mengden nettkriminalitet via mobiltelefon.

Undersøkelsen viser at sosiale nettverk øker i betydning, og mobiltelefonen er et enkelt sett å holde seg oppdatert innen sosiale nettverk - nesten hver tredje person i undersøkelsen sier at han/hun ville mistet kontakten med sine venner om han/hun måtte klare seg uten sine sosiale nettverk på Internett.

- Mobiltelefoner er, som de fleste aktuelle sikkerhetsrapporter viser, den nye truslen, men få forbrukere gjør noe med det, avslutter Østrem.

Undersøkelsen viser at menn i alderen 18-30 år som bruker Internett på mobilen er de som løper høyest risiko for internettkriminalitet totalt sett.