Næringsliv

Skogeierne: På tide å tenke nytt

Skogeierne mener det er på tide å ta øksa i egen hånd og skape et marked for nye produkter etter at Norske Skog har lagt ned Follum-fabrikken.

Norske Skog - Foto: Scanpix

Norske Skog - Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
9. desember 2011 - 06.45

Nedleggingen av Follum-fabrikken er første ledd i nedleggingen av den tradisjonelle trykkpapirindustrien i Norge, mener Norges Skogeierforening.

- Forbruket av eksempelvis hygieneprodukter basert på papir øker, og disse er mindre konjunkturutsatte, så der finnes muligheter for papirproduksjon, sier administrerende direktør Gudbrand Kvaal i Norges Skogeierforening til Nationen.

Han ser imidlertid store utfordringer for avsetning av trevirke.

- Skogeierne har for lenge trodd på Norske Skog som et redskap for å skape et marked for nye produkter. Nå må vi ta skjeen over i den andre hånden og starte på nytt, sier Kvaal.

Han håper på drahjelp fra staten - ikke til å skape et marked, men med penger.

- Markedet må næringen selv skape gjennom utvikling av produkter. Myndighetene kan bidra i form av andre virkemidler. I Norge er det blant annet svært vanskelig å reise risikokapital. Staten sitter på betydelige midler som den kunne bidratt med, sier Kvaal.

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) avviser ikke forslaget, men sier at staten ikke kan gå inn i prosjekter som næringen selv ikke har tro på.

- Et samspill må i så fall skje gjennom samarbeid med private næringsaktører. Primært ser jeg statens rolle som en bidragsyter til forskning og innovasjon, sier Brekk.

Brekk frykter for treforedlingsindustrien, og har tro på andre avsetningsmuligheter enn tradisjonelt papir, for eksempel biodrivstoff. (©NTB)