An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Bøndene tjente mer

En norsk bonde økte i 2010 lønna si med 8 prosent sammenlignet med året før.

Bonde på åker - Foto: Scanpix

Bonde på åker - Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
12. mars 2012 - 12.20
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

En norsk bonde økte i 2010 lønna si med 8 prosent sammenlignet med året før. Gårdbrukerne hadde en gjennomsnittsinntekt på 485.000 kroner.

Den gjennomsnittlige bruttoinntekten fordelte seg med 237.000 kroner i inntekt fra lønn og pensjoner, 214.000 kroner fra næringsinntekter og 34.000 kroner fra kapitalinntekter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2010 var det gårdbrukere fra Akershus som hadde den høyeste bruttoinntekten med 610.000 kroner, mens bønder fra Finnmark tjente 205.000 kroner mindre, hele 34 prosent mindre enn Akershus-bøndene.

Ifølge tallene fra 2010, som først nå er tilgjengelige fra SSB, hadde 19 prosent av bøndene underskudd i jordbruket i 2010.