Næringsliv

Første kvinnelige sjef i Norden

Anita Krohn Traaseth rykker opp som ny administrerende direktør i HP Norge.

Anita Krohn Traaseth - Foto: HP

Anita Krohn Traaseth - Foto: HP

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
14. mars 2012 - 10.57

I januar sa Eivind Roald opp sin stilling som administrerende direktør i HP Norge for å bli salgsdirektør i flyselskapet SAS. Onsdag ble Anita Krohn Traaseth (40) utnevnt til administrerende direktør, som Roalds etterfølger.

Dette er første gang HP utnevner en kvinnelig administrerende direktør i Norden.

- Jeg ønsker å bidra til at IT, som er selve plattformen for vekst i alle andre næringer, blir utpekt som nasjonalt hovedsatsningsområde, sier Krohn Traaseth.

Hun peker på at det et norske IT-markedet vokser dobbelt så raskt som bruttonasjonalproduktet, og at offentlig sektor er den viktigste driveren med 31 prosent av alle IT innkjøpene.

- Rigmor Aasruds arbeid med å utforme fremtidens nasjonale strategi for innovasjon og verdiskaping med IKT - Den digitale agenda - er en av de viktigste politiske strategier i fremtiden, da den danner fundament for hele næringsutviklingen og transformasjonen i Norge, fortsetter Krohn Traaseth.

Hun overtar som toppsjef for en bedrift med mer enn fire milliarder i omsetning og ca. 450 medarbeidere.

Krohn Traaseth begynte i HP i 2009, som leder for HP Software i Norge. Hun startet sin karriere som Trainee i IBM i 1996 og har senere hatt flere lederstillinger, blant dem administrerende direktør for Simula Innovation AS og strategisk direktør i Det Norske Veritas Software.

De siste åtte månedene har hun ledet HP global accounts og Enterprise Services i HP Norge.

Krohn Traaseth tiltrer sin nye rolle 2.april.

Diskuter på HegnarKvinners forum her!

Følg oss på Twitter: @HegnarKvinner