Næringsliv

Norges 100 mektigste kvinner

Her kan du se hele listen over landets 100 mektigste kvinner.

Kristin Skogen Lund - Foto: Finansavisen

Kristin Skogen Lund - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
12. juni 2012 - 13.21

2. mai kåret bladet kapital - for sjette året på rad - Norges 100 mektigste kvinner.

1. Kristin Skogen Lund (45) - Telenor-direktør og NHO-president

Antagelig er det ingen kvinnelig næringslivsleder noensinne som har hatt en så sterk posisjon i Norge som den Kristin Skogen Lund for tiden har, skrev vi om henne i fjor. I løpet av det siste året har Skogen Lund styrket posisjonen ytterligere.

Telenor-vervene er mange og tunge, NHO har fått flere medlemsbedrifter, sykefraværet har gått ned, årskonferansen bar frukter i form av økt fokus på digitaliseringen av offentlig sektor, og organisasjonen står samlet i viktige spørsmål som klima og energi.

Etter årskonferansen havnet hun riktignok i begivenhetenes sentrum under det famøse nachspielet på Lorry, men i det politiske minefeltet som fulgte, manøvrerte Skogen Lund forsiktig tilbake på trygg grunn og viste at hun står rakrygget, selv når det stormer som verst. Slike kvinner det vil gamle Norge ha!

2. Hanne Bjurstrøm (51) - Arbeidsminister

Har makt og vet å utøve den. Som øverste leder for Arbeidsdepartementet, et av landets aller viktigste departementer, er hun blant annet ansvarlig for hele NAV, Arbeidstilsynet, Arbeidsretten, Riksmekleren, Petroleumstilsynet, Statens Pensjonskasse, Trygde-retten og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Og som Ap-politiker på høyeste plan besitter juristen Bjurstrøm noe så sjeldent som mye praktisk næringslivserfaring, noe som gir henne tyngde og troverdighet i jobben.

Hun er praktisk orientert og snur seg fort rundt, sist i arbeidsinnvandringssaken, hvor det ble avslørt at kebabkokker og vaskehjelper fikk opphold i Norge som spesialister, uten å være det. Bjurstrøm gikk sporenstreks i gang med oppvasken, og kom raskt på banen med effektive tiltak for å gjøre ordningen mer treffsikker.

3. Erna Solberg (51) - Høyre-leder og statsministerkandidat

Akkurat nå taler det meste for at Solberg blir landets neste statsminister. Hun har sittet på Stortinget siden 1999, imponerte stort som kommunalminister i Bon-devik II-regjeringen og har alltid en rolig, trygg og tillitsvekkende opptreden. Krekar-saken er et godt eksempel på det.

Etter elendige valgresultater for noen år siden var hun under hardt press for å måtte trekke seg, men på mirakuløst vis har hun greid å snu vinden og fremstår nå som en hardtarbeidende, ambisiøs og samlende lederfigur. Ikke bare for Høyre, men en borgerlig regjering. Vår nye landsmoder?

4. Grete Faremo (56) - Justisminister

Nyttig som en svart stakk, sier de på landet om Faremo. Hun har vært forsvarsminister, bistandsminister, justisminister og olje- og energiminister. Hun har jobbet som saksbehandler i Finansdepartementet og Norad, vært kulturdirektør ved Aker Brygge og direktør i Norsk Arbeiderpresse.

Den allsidige erfaringen gjør at hun håndterer saker om tvangsreturnerte asylsøkere med like stø hånd som hun gjorde med de politiske kontroversene om bomberegnet i Afghanistan i sin tid som forsvarsminister. Faremo utviser dessuten handlekraft: Hun vil granske PST, foreslår effektive tiltak for å få bukt med tiggingen, gjennomgår rettspsykiatrien, tvangsreturnerer utlendinger uten gyldig opphold - og det uten å la seg presse av gråtekoret i mediene. Slikt får man respekt og makt av. Men hvor blir det av advokatloven?

5. Nina Frisak (61) - Regjeringsråd ved Statsministerens kontor

Det er nesten ikke til å tro at en så anonym byråkrat som Frisak kan ha så mye makt, men ser man nøye på bilder fra statsråd på Slottet, regjeringskonferansen eller åpningen av Stortinget, er juristen Frisak alltid med, gjerne riktig plassert mellom kongen og statsministeren.

Da 22. juli-bomben smalt, slapp hun alt hun hadde i hendene og dro sporenstreks hjem fra ferie for å koordinere regjeringens arbeid, like sikkert som hun alltid gjør.

6. Liv Signe Navarsete (53) - Sp-leder, kommunal- og regionalminister

Hun er mektig i kraft av å være Sp-leder, kommunal- og regionalminister, medlem av regjeringens underutvalg (organet hvor de viktigste avgjørelsene blir tatt) og stortingsrepresentant.

Departementet hun leder er blant de største, med avgjørende innflytelse over saker som vedrører folk flest.

Etter flere omstridte saker, presentasjoner av et vulkansk temperament og dårlig velgeroppslutning, er det antagelig bare et tidsspørsmål før Borten-Moe overtar Sp-roret, men enn så lenge klamrer hun seg godt til makten.

7. Anne-Grete Strøm-Erichsen (62) - Helse- og omsorgsminister

2011/2012 må ha utspunnet seg som nok et annus horribilis for helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen med kreftpasienter som ikke får rask nok behandling, brystkreftopererte uten bryst, motstand mot fastlegeforskriften, såkalt ventelistetriksing og mistillitsforslag fra FrP.

På jobben vasser hun derfor i problemer, og de rekker henne stadig lenger oppover leggene, men Strøm-Erichsen holder ut. Hun vil, hun vil, og har mange gode intensjoner, men får det ikke helt til, selv om hun har aldri så mye makt innen helse- og omsorgssektoren. Vi beundrer tålmodigheten, men tror riktig medisin for å få helse-Norge på fote igjen er mer handlekraft. Og det raskt!

8. Magnhild Meltveit Kleppa (63) - Samferdselsminister

Det sies at også veien til himmelen er brolagt med gode intensjoner, og i så fall kommer Meltveit Kleppa langt, selv om det neppe blir med jernbanen. Hullete veier er antagelig mer realistisk …

Den alltid smilende samferdselsministeren, som er en toneangivende i et stort departement, har urettmessig blitt lastet for manglende vedlikehold i sektoren, noe hennes forgjengere gjennom årtier i stedet burde ta på seg skylden for. Syretesten for samferdselsministerens arbeid kommer først om ett år, når hun presenterer regjeringens nye nasjonale transportplan.

9. Inga Marte Thorkildsen (35) - Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Årets høyeste karrieresprang! Nyutnevnt SV-statsråd Thorkildsen er en kvinne med sine meningers mot, og det lar vi oss imponere av, selv om vi ikke alltid er helt enig med henne. Vi lar oss også imponere av all tilliten og ansvaret hun har tilegnet seg, sin unge alder til tross.

Hun gir dessuten inntrykk av å ha høyere integritet enn sine forgjengere og er mer uredd. Med Thorkildsen må vi antagelig regne med en litt mer radikal barne-, likestillings- og inkluderingspolitikk, så det kan være lurt å stålsette seg. 40 prosent kvinneandel i alle norske styrer neste?

10. Bente Angell-Hansen (60) - Utenriksråd

Tidligere ambassadør Angell-Hansen tiltrådte i august som utenriksråd i Utenriksdepartementet, og skrev med det historie som UDs første kvinnelige utenriksråd noensinne. Stillingen innebærer at hun er sjef for hele embetsverket i UD, og at hun har betydelig innflytelse over avgjørelsene som fattes om norsk utenrikspolitikk.

Angell-Hansen har tidligere vært protokollsjef i UD og Norges ambassadør i Budapest. Hun har vært ekspedisjonssjef for internasjonal avdeling ved Statsministerens kontor, og siden 2007 har hun vært ambassadør ved FN-delegasjon i Genève, hvor hun bl.a. har ledet arbeidet med Norges medlemskap i FNs menneskerettighetsråd.

11. Rigmor Aasrud (51) - Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister

Ap-ministeren har ansvaret for fornyingsarbeidet i offentlig sektor, konkurransepolitikk, IKT-politikk, kirkesaker, statlig arbeidsgiverpolitikk, spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter, personvern, fylkesmennene, tjenester for departementene og bygg- og eiendomspolitikk. Sistnevnte har antagelig voldt henne de største utfordringene det siste året, ettersom det er hennes departement som er ansvarlig for oppbyggingen av regjeringskvartalet etter 22. juli.

Den anonyme statsråden utmerket seg ved å legge skylden for den manglende sikkerheten i Grubbegaten på kommunen, noe hun ikke kom godt ut av, men ellers gjør hun en god jobb.

12. Elisabeth Berge (57) - Departementsråd

Dette er kvinnen den mektige Statoil-sjef Helge Lund drømmer om å ha til bords når han blir invitert i offentlige middagsselskaper, for departementsråd Elisabeth Berge i Olje- og energidepartementet er enda mektigere. Det er nemlig Berge som har det øverste administrative ansvaret for forvaltningen av våre enorme oljeressurser - inkludert Statoil - og de milliarder av kroner dette innebærer.

Berge, som er utdannet siviløkonom fra NHH, har konserndirektørerfaring fra Statoil og styreerfaring fra bl.a. Statnett, har hatt et tøft år etter at kontoret hun leder ble sprengt i filler av 22. juli-bomben, men hun takler det tilsynelatende bra.

13. Helga Pedersen (39) - Parlamentarisk leder og nestleder i Ap

39-åringen fra Finnmark er ikke bare stortingsrepresentant, men også nestleder i Ap og parlamentarisk leder, noe som gjør henne til en av de mektigste Ap-politikerne (hvilket i seg selv sier mye).

Hennes unge, vinnende vesen er ikke like fremtredende lenger, men så lenge substansen er der kommer hun langt. Og den har hun! Videregående skole dristet hun seg til å ta i Frankrike, og siden har hun grepet utfordringer på strak arm, noe som har gitt gehør og betydelig makt innad i partiet. Hennes eksotiske samebakgrunn har heller aldri vært noen ulempe.

14. Kristin Halvorsen (51) - Kunnskapsminister

I tre år var hun Norges mektigste kvinne, men det siste året har hun gitt fra seg betydelig makt. Hun er ikke lenger SV-leder eller medlem av regjeringens mektige underutvalg, og hun fikk en lite ripe i lakken da det ble kjent at også hun hadde bidratt med irregulær pengeutdeling. Men posten som kunnskapsminister har hun beholdt, og her har hun nok av utfordringer å ta fatt på.

15. Anniken Huitfeldt (42) - Kulturminister

Imponerer som kulturminister og legger seg ikke flat for bokbransjen, som kjemper for høye marginer i form av fastpriser på bøker. Burde kanskje ikke ha blandet seg inn i NRKs redaksjonelle vurderinger av sportssendingene, men Huitfeldt er ellers en dyktig og engasjert kulturminister som reiser mye rundt og daglig utøver makt i form av å ta en rekke viktige avgjørel-ser i Kulturdepartementet.

Dessuten tør hun ta upopulære beslutninger (som å fjerne stipend for ferske kunstnere) og bruker virkelig innflytelsen hun har.

16. Siv Jensen (42) - FrP-leder og stortingsrepresentant

Horekjøp i Baltikum, nakenfilming av mindreårige, beskyldninger om "snikislamisering" og en furten Carl I. Hagen har ikke akkurat vært vinnersaker for Jensen og FrP, så det er ikke unaturlig at velgeroppslutningen faller. På den annen side kan man si at Jensen har håndtert sutringen fra Hagen på en fornuftig måte.

Hun har også utvist politisk klokskap i samtalene om mulig borgerlig regjeringssamarbeid, og hvis hun og Venstre-leder Trine Skei-Grande greier å finne ut av det med hverandre, så er de nok begge å finne på topp-ti-listen her i bladet neste år. Hvis ikke helt i toppen av den.

17. Rita Skjærvik (38) - Statssekretær Statsministerens kontor

Etter å ha født sitt tredje barn og hatt permisjon i den forbindelse, er Rissa-kvinnen Rita Skjærvik tilbake i maktens korridorer, nærmere bestemt som både statssekretær og visestabssjef ved statsministerens kontor.

Stoltenbergs høyt betrodde medarbeider har vært politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og personlig rådgiver for Jens Stoltenberg, noe som må ha vært en vellykket ansettelsesform ettersom han betror henne så mye makt og ansvar på kontoret i viktige spørsmål.

18. Olaug Svarva (54) - Sjef for Folketrygdfondet

Folketrygdfondets oppgave er, på vegne av Finansdepartementet, å forvalte Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond, som til sammen utgjør omtrent 180 milliarder kroner. Betydningen av makten og innflytelsen som ligger i en slik pengesekk, skal ikke undervurderes. Det alene gjør Svarva til finansbransjens mektigste kvinne.

I tillegg er hun leder av bedriftsforsamlingen og valg-komiteen i Statoil, medlem av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Orkla, valgkomiteen i Oslo Børs Holding og nestleder i Telenors bedriftsforsamling, samtidig som hun har markert seg mer i den offentlige debatten på en positiv måte.

19. Rikke Lind (43) - Statssekretær Nærings- og handelsdepartementet

Hva var vel Trond Giskes næringspolitikk uten statssekretær Rikke Lind? Hun er kunnskapsrik og har solid erfaring både fra politikken og det private næringslivet (bl.a. Norges Rederiforbund og Energibedriftenes Landsforening). M.a.o. forstår hva hun snakker om, noe som ikke alltid er en selvfølge i denne typen politiske stillinger, og hun utviser handlekraft.

Lind vurderer dessuten seriøst å innføre kvoteringsplikt i ordinære aksjeselskaper over en viss størrelse.

20. Lisbeth Berg-Hansen (49) - Fiskeri- og kystminister

Ettersom hun selv har bakgrunn fra havbruksnæringen, og er medeier i oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen, har hun en sjeldent god bransjekunnskap og -forståelse til fiskeriminister å være, noe som har fått inhabilitetsbeskyldningene til å hagle.

Heldigvis for Berg-Hansen har det roet seg litt nå. Hun er dyktig, men anonym i jobben, og får neppe hedersmedalje av miljøvernorganisasjonene for sitt syn på oppdrettsfisk, men det har antagelig heller aldri vært hennes intensjon. Bransjen synes imidlertid å sette stor pris på henne.

21. Gerd Kristiansen (56) - LO-nestleder

Nestlederen i Norges mektigste fagorganisasjon har mange tunge ansvars-områder, og skjøtter arbeidet godt. I tillegg har hun viktige støttespillere i ryggen, og er således en sterk kandidat til å overta tronen når ny LO-leder skal velges neste år.

Kristiansen har markert seg kritisk til en god del av den politiske utviklingen i offentlig sektor, ikke minst sykehusreformen.

22. Trine Skei Grande (42) - Venstre-leder

Venstre henter stadig nye velgere fra de rødgrønne og kan bli et vippeparti i kampen om regjeringsmakt etter storingsvalget neste høst, særlig ettersom partiet åpner for et borgerlig samarbeid. Det har gitt ny giv til Skei Grande, som foruten å være partileder er medlem i flere sentrale stortingskomiteer.

23. Gunn Wærsted (57) - Nordea-sjef

Ikke bare innehar Wærsted en av Nordens mest innflytelsesrike bankstillinger, en jobb hun for øvrig mestrer til det fulle. Hun er også medlem av ledelsen i hele Nordea-konsernet, samt Finansnæringens hovedorganisasjon og Bankenes sikringsfond, noe som sikrer henne de beste relasjoner til resten av bank-Norge og mye innflytelse i markedet.

24. Ellen Seip (62) - Departementsråd

Kunnskapsrik og hardtarbeidende departementsråd i det mektige Arbeidsdepartementet. Seip har få ambisjoner om å markere seg selv, til tross for at hun har vært ansvarlig for å gjennomføre både NAV- og pensjonsreformen. I tillegg har hun måttet håndtere hyppige statsrådsskifter og styrer personalpolitikken med stø hånd.

25. Anne Kari Lande Hasle (66) - Departementsråd

Som departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet har Lande Hasle hatt en finger med i spillet i det meste som har skjedd i Helse-Norge de ti siste årene, og det uten å ha måttet stå til ansvar for de store utfordringene i helsevesenet. Hennes lange fartstid gjør henne dessuten til en av de tyngste byråkratene - en nettverksbygger av rang som vet å tilpasse seg enhver helseminister.

26. Gunn Ovesen (57) - Innovasjon Norge-sjef

Da Ovesen i 1999 ble tilbudt stillingen som stabssjef i If, gikk hun ut i full offentlighet og sa at hun ikke ville ha en jobb som bare var en støttefunksjon. Hun ville skape verdier, og hun ønsket innflytelse og makt. Hvilket er noe hun til de grader har i dag, både som administrerende direktør i Innovasjon Norge, men også gjennom sitt enorme nettverk.

27. Eva Hildrum (63) - Departementsråd

Som departementsråd i Samferdselsdepartementet er hun øverste, faste embedskvinne innen et felt bestående av mye teknikk og store forventninger. I og rundt henne er det mange meninger, men hva Hildrum selv mener, blir sjelden kjent. Med det lever hun opp til idealet om å styre uten selv å være synlig utad.

28. Ingelin Killengreen (64) - Departementsråd

Etter å ha fått forlengelse av åremålet sitt forlot Killengreen likevel i fjor stillingen som politidirektør til fordel for jobben som departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Hun er departementets administrative leder, og omtales som "en kvinne med jernvilje" som er god til å fange opp politiske signaler.

29. Heidi Heggenes (46) - Ekspedisjonssjef

Som ny ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor har Heggenes ansvaret for blant annet regnskap og budsjett, i tillegg til konstitusjonelle saker, sikkerhet og beredskap. Den juristutdannede 46-åringen kommer fra stillingen som sjef for administrasjonsavdelingen i Finansdepartementet, hvor hun har vært ansatt siden 1991.

30. Anne Nafstad Lyftingsmo (44) - Ekspedisjonssjef

Fersk ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med ansvar for departementets innenriksavdeling. Nafstad Lyftingsmo er siviløkonom fra Norges Handelshøgskole og har siden 1992 vært ansatt i Kommunal- og regionaldepartementet, hvor hun har hatt ulike stillinger i innvandringsavdelingen og i kommunalavdelingen.

31. Nina Bjerkedal (58) - Ekspedisjonssjef

Siviløkonomen Bjerkedal ble hverken finansråd eller sjef for Norges Bank slik enkelte spådde. Som ekspedisjonssjef i Finansdepartementet og sjef for skatteøkonomisk avdeling har hun likevel makt så det holder, ettersom hun har en finger med i spillet rundt mange viktige økonomiske avgjørelser, samt at hun er med på å bestemmekommune-Norges fremtid.

32. Astrid Huitfeldt (34) - Politisk rådgiver

Astrid Huitfeldt, kulturminister Anniken Huitfeldts søster, har hatt nok å henge fingrene i etter at hun nylig forlot Norsk Luftambulanse til fordel for jobben som politisk rådgiver for utenriksminister Jonas Gahr Støre, som den siste tiden har vært i hardt vær for å ha delt ut penger til prosjektet hvor hans nære venn Felix Tschudi er sentral aktør.

33. Inger-Anne Ravlum (50) - Statssekretær

Gikk i fjor fra jobben som statssekretær i Fornyings- og administrasjonsdepartementet til samme stilling ved Statsministerens kontor. Ravlum, som er utdannet statsviter fra UiO, har lang og bred erfaring innen politikken, blant annet som politisk rådgiver for tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og tidligere bistandsminister Grete Faremo.

34. Målfrid Bjærum (47) - Departementsråd

Er assisterende departementsråd i Arbeidsdepartementet, med særskilt ansvar for det underliggende Inkluderingsdirektoratet. Bjærum er utdannet cand.oecon. fra NHH og har cand.mag. fra UiB, samt bred erfaring som administrativ leder ettersom hun tidligere har jobbet både ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet.

35. Anne Carine Tanum (57) - Styregrossist

Fjorårets komet, den driftige arvingen av bokhandlerkjeden Tanum, faller i år flere plasser på listen ettersom hun ikke lenger er nestleder i Helse Sør-Øst. Mektig er hun imidlertid fortsatt, med tunge styreverv i blant annet DNB, Cappelen Damm, reklamebyrået Try, Oslo Kino, WWF Verdens naturfond, samt nye Kilden kulturhus i Kristiansand.

36. Vibeke Hammer Madsen (56) - Adm. dir. i Virke

Direktørjobben i Virke, som organiserer mer enn 15.000 medlemsvirksomheter, tar det meste av tiden til Hammer Madsen. Likevel mestrer hun å få klemt inn styremedlemsverv i både VG og Kværner på timeplanen. Handelsnæringens øverste sjef har lang ledererfaring fra det private næringslivet gjennom Statoil, men også fra offentlig sektor gjennom KS, og tar stort sosialt ansvar.

37. Bente Nyland (53) - Oljedirektør

Gode beslutninger tas som kjent med bakgrunn i solid kunnskap. Godt er det da å vite at Oljedirektoratet ledes av en erfaren geolog med lang fartstid på norsk sokkel. Nylands oppgave er å sørge for at samfunnet får tynt så mange kroner som mulig ut av rikdommen under havbunnen, og det gjør hun med tilsynelatende stor lidenskap og myndighet.

38. Ellen Stensrud (58) - Hovedkasserer i LO

Som hovedkasserer i LO har Stensrud, kjent som Jern-Ellen fra tiden som leder av Jern og Metall Oslo, blant annet ansvaret for organisasjonens økonomi. I tillegg har hun hele 15 tillitsverv på sin offisielle CV, deriblant i Rikslønnsnemnda, Statskraft, Senter for Seniorpolitikk og A-pressen.

39. Sigrun Elisabeth Vågeng (61) - Adm. dir. i KS

Kommunenes Sentralforbund, landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon, organiserer alle landets 429 kommuner og 19 fylkeskommuner, i tillegg til mer enn 500 bedrifter. På toppen sitter Vågeng som administrerende direktør. Hun er dermed talskvinne for det mektige Kommune-Norges interesser, men også viktig for gjennomføringen av samhandlingsreformen og lønnsoppgjøret.

40. Liv Gjølstad (67) - Høyesterettsdommer

Hun var første kvinne til å bli oppnevnt som meglingsmann, og fjerde kvinne gjennom tidene til å bli utnevnt som høyesterettsdommer. Dette var i 1988, og da hadde Gjølstad med seg erfaring som lagdommer i Eidsivating lagmannsrett. Hun har dessuten flere prestisjetunge verv. Blant annet er hun medlem av Den faste voldgiftsdomstol i Haag.

41. Ingse Stabel (65) - Høyesterettsdommer

Har vært høyesterettsdommer siden 2001, og er en engasjert og utradisjonell kvinnesaksforkjemper. Stabel har vekslet mellom å være byråkrat og dommer, og har blant annet erfaring som likestillingsombud, lagdommer, advokat hos Regjeringsadvokaten og som underdirektør i Justisdepartementet.

42. Toril Marie Øie (51) - Høyesterettsdommer

Startet karrieren i Justisdepartementets lovavdeling. Deretter arbeidet hun som førstelektor ved Det juridiske fakultet ved UiO, før hun tiltrådte som Høyesterettsdommer i 2004. Øie er medlem av det norske styret for De nordiske juristmøter og har dessuten vært med på å forfatte to lærebøker i strafferett.

43. Hilde Indreberg (54) - Høyesterettsdommer

Indreberg tok juridisk embedseksamen i 1987 og ble høyesterettsdommer ganske nøyaktig 20 år senere, da som nummer 180 i rekken og den ellevte kvinnen. I mellomtiden var hun blant annet i NORAD, hun var vitenskapelig assistent ved UiO, samt lovrådgiver og avdelingsdirektør i Justisdepartementets lovavdeling.

44. Bergljot Webster (46) - Høyesterettsdommer

Webster byttet ut livet som forretningsadvokat og partner i advokatfirmaet Hjort da hun i 2008 tiltrådte som høyesterettsdommer. Den allsidige 46-åringen har også vært advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten, advokat i Nordisk Skibsrederforening og partner i advokatfirmaet Sørlie Wilhelmsen.

45. Kristin Normann (57) - Høyesterettsdommer

Normann tok veien fra jobben som forretningsadvokat til Høyesterett i 2010. Hun har omfattende erfaring fra næringslivet, både som advokat og partner i Selmer, med mye fokus på corporate-oppdrag, samt gjennom diverse tunge styreverv. Hun har også jobbet som professor ved UiO, og hun har vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

46. Ragnhild Noer (52) - Høyesterettsdommer

Noer er den sist utnevnte kvinnelige høyesterettsdommeren i Norge, og tiltrådte stillingen for to år siden. Hun kom da fra Borgarting lagmannsrett, hvor hun arbeidet i fem år. Før den tid var hun hos Regjeringsadvokaten i hele 14 år. Det noe spesielle ved Noer er at hun i sin tid sonet på Bredtveit kvinnefengsel for sitt engasjement som Alta-demonstrant.

47. Hilde Haugsgjerd (59) - Sjefredaktør i Aftenposten

Ansvarlig redaktør i Aftenposten og leder i Pressens Faglige Utvalg (PFU), Hilde Haugsgjerd, leder "Norges største avis". Imidlertid var avisen en av de store opplagstaperne i fjor, den mister stadig helårsabonnenter i et synkende marked, og veksttallene for digital lesning er nedslående lave.

48. Kari Gjesteby (64) - Riksmegler

Gjesteby var nære ved å bli pensjonist da hun ble hanket inn som riksmegler, og sørger nå for søt musikk mellom de mektigste partene i arbeidslivet. Ser ut til å lose vårens lønnsoppgjør greit i havn. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH, og kom fra stillingen som direktør i Norges Bank. Før dette var hun blant annet statsråd i Justisdepartementet.

49. Elin Østebø Johansen (56)

Ambassadøren, som er Norges faste representant til WTO, ble nylig også valgt til leder for hovedrådet, WTOs øverste organ mellom ministerkonferansene som blir holdt annethvert år. Før dette har Østebø Johansen vært innom både Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet, hvor hun var ekspedisjonssjef.

50. Elisabeth Grieg (52)

Shippingdronningen over alle. Rederarvingen Grieg er administrerende direktør i familieselskapet Grieg International, styreleder i Grieg Shipping og en av Norges rikeste kvinner.

I tillegg er hun styreleder i Garantiinstituttet for eksportfinans (GIEK), som er statens pengebinge for eksportstøtte, samt leder i Europabevegelsens EØS-ressursgruppe.

51. Grace Reksten Skaugen (58)

Forretningskvinne og styregrossist med en imponerende CV. Reksten Skaugen har doktorgrad i laserfysikk og MBA fra BI. Hun jobber som selvstendig næringsdrivende konsulent, men har i tillegg til styrelederjobben i Ferd Holding styreverv i bl.a. Statoil, Entra Eiendom og Norsk Institutt for Styremedlem.

52. Kristin Berge (49) - Departementsråd

Den yngste av departementsrådene og øverste administrative leder av Kulturdepartementet. Hennes ansvarsfelt er bredt, med en rekke underliggende etater. Berge er formet i embedsverket, med erfaring fra både Administra-sjonsdepartementet, Sosialdepartementet og- Barne- og- familiedepartementet. Hun har også vært kommunaldirektør.

53. Helje Solberg (45) - Avisredaktør i VG

Det har vært et krevende år for tidligere SKUP-vinner Helje Solberg, som ved årsskiftet i fjor gikk fra å være nyhetsredaktør til å bli redaktør for avisen i VG-huset. VG er nemlig den største taperen blant avisene, mye på grunn av ønsket nettsatsing, og måtte i fjor tåle en opplagsnedgang på nærmere 22.000 eksemplarer. Dog er hun sjef i Norges største mediehus.

54. Gry Larsen (36) - Statssekretær

Få ble overrasket da Larsen overtok statssekretærposten i Utenriksdepartementet i 2009. 36-åringen har nemlig en lang politisk karriere bak seg, først som AUF-leder og sentralstyremedlem i Arbeidernes ungdomsfylking og til sist som politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre. Er blant annet brennende engasjert i menneskerettigheter og kvinner i konflikter.

55. Tone Rønoldtangen (58) - Leder for LO Stat

Er leder for LO Stat, en hovedsammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstagere i staten, på tredje året. Rønoldtangen er dessuten også fast medlem i LOs sekretariat. Tidligere har hun jobbet som hovedkasserer i Norsk Tjenestemannslag, hun har totalt åtte års fartstid i handelsflåten, og hun har vært regnskapsfører og organisasjonssekretær i Forsvaret.

56. Hanne Skartveit (46) - Politisk redaktør

Skartveit er journalist, SKUP-vinner, statsviter og jurist med lang fartstid i VG - hvor hun i dag besitter stillingen som politisk redaktør. Hun blir både lest og lyttet til, og markerte seg sterkt i forbindelse med terrorangrepet 22. juli. Blant annet stilte hun spørsmål om tidligere justisminister Knut Storberget burde få fortsette som statsråd.

57. Lotte Grepp Knutsen (38) - Statssekretær

Hennes oldefar, Kyrre Grepp, ledet Ap rundt 1920 og var med på å stifte AUF. Den ferske statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet har med andre ord arvet sosialdemokratiske gener, og bruker dem godt. Grepp Knut sen har lang erfaring innen politikken, blant annet har hun vært statssekretær både ved Statsministerens kontor og i Kulturdepartementet.

58. Marthe Styve Holte (61) - Styreleder

Som ny styreleder i Helse Midt-Norge har melkebonden Styve Holte påtatt seg det som betegnes som Midt-Norges verste jobb. I januar i år kastet statsråd Strøm-Erichsen det forrige styret, og siden har det vært stor debatt rundt helsepolitikken. Den nye lederen har imidlertid bred erfaring, blant annet gjennom styreverv i Helse Sunnmøre og Helse Møre og Romsdal.

59. Berit Svendsen (49) - Adm. dir og styregrossist

Svendsen er tilbake i Baksaas' ledergruppe, som administrerende direktør i Telenor Norge. Det skjedde i forbindelse med en større omorganisering av Telenor som ble offentliggjort i september i fjor. Hun kom fra stillingen som administrerende direktør i kortteknologiselskapet Conax, et heleied datterselskap av Telenor Broadcast. Er dessuten styremedlem i bl.a. DNB Bank.

60. Christine B. Meyer (48) - Konkurransedirektør

Ble i fjor Norges første kvinnelige konkurransedirektør, og er med det sjef for et hundretalls ansatte samt det viktige konkurranseområdet, hvor hun må ta flere viktige standpunkt i tiden som kommer. Meyer er gift med tidligere statsråd Victor Norman, som hun også har vært statssekretær for. 48-åringen har vært professor ved NHH, samt finans- og helsebyråd for Høyre i Bergen kommune, noe som gjør henne godt rustet til oppgaven.

61. Marit Arnstad (49) - Styregrossist

Jobber til daglig som advokat i Arntzen de Besche med offentlig sektor og fast eiendom som arbeidsområde, men innehar også en rekke tunge styreverv, blant annet i Statoil, Statskog og Aker Seafoods. Arnstad er tidligere olje- og energiminister, samt forhenværende parlamentarisk leder i Senterpartiet, og har et betydelig nettverk etter sin politiske karriere.

62. Ingrid Schulerud (52) - Direktør

Er avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med ansvar for EØS og Sentral-Asia. Schulerud forvalter dermed verdier for over ti milliarder kroner i året, og er forhandlingsleder når EØS-midler skal fordeles for å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i Europa. I tillegg er hun gift med statsminister Jens Stoltenberg, hvilket gir en viss makt i seg selv.

63. Anette Olsen (55) - Skipsrederarving

Har lang fartstid i shippingbransjen som arving etter Fred. Olsen. Hun leder de to børsnoterte selskapene Bonheur og Ganger Rolf, og har sittet som styreleder i Fred. Olsen Energy siden 2004. I tillegg har Olsen en rekke styreverv i familiens investeringsselskaper og tilhørende selskaper, blant annet i NHST.

64. Tove Storrødvann (60) - Generalsekretær

Er leder av arbeidsorganisasjonen Akademikerne på 12 året. I denne stillingen har hun 13 foreninger for langtidsutdannede under seg, med til sammen 163.000 medlemmer. Hun er styremedlem i Storebrand Livsforsikring og har tidligere erfaring som generalsekretær i Norges Juristforbund.

65. Bente Rathe (57) - Styregrossist

Var visekonsernsjef i Gjensidige før hun i 2002 gikk av og ble styregrossist på heltid. Blant annet sitter hun som nestleder i styret til Norsk Hydro, Powel og Innovasjon Norge, i tillegg til at hun innehar styreverv i Aker Kværner Holding og Home Invest. Rathe sitter også i oljefondets etiske råd.

66. Ingvill Hagesæther Foss (45) - Direktør

Hagesæther Foss er tilsynsdirektør i Petroleumstilsynet med ansvar for sikkerheten, arbeidsmiljøet og beredskapen til Norges oljesektor. Sivilingeniøren fra NTNU jobber for å redusere risikoen for store ulykker på norsk sokkel, hvilket blant annet omfatter 300 undervannsanlegg og over 40 borerigger.

67. Karin Bing Orgland (52) - Direktør

Bing Orgland er konserndirektør for retailområdet i DNB, hvilket vil si at hun har ansvaret for det enorme kundemarkedet og dermed ofte uttaler seg i mediene om alt fra private boliglån til lånesituasjonen i bedriftsmarkedet. Dessuten er hun en av dem konsernsjefen Rune Bjerke virkelig lytter til, og hun sitter i styret til DNB Livsforsikring.

68. Kirsten Idebøen (49) - Direktør

Er administrerende direktør i Sparebank 1 Gruppen, noe hun har vært siden 2009. Tidligere var hun konserndirektør for finans og stab i samme selskap. Idebøen sitter som styreleder i Odin Forvaltning og i en rekke Sparebank1-selskaper. Hun er også styremedlem i Finansnæringens hovedorganisasjon og Berner Gruppen.

69. Hilde M. Tonne (46) - Direktør

Tonne rykket oppover i Telenor-systemet i høst da hun kom inn i konsernledelsen som sjef for en nyopprettet divisjon med navnet Group Industrial Development. Her jobber hun med selskapets industrialisering på tvers av forretningsområder og markeder. Hun sitter også i styret til Det Norske Veritas.

70. Hilde C. Bjørnland (46) - Professor

Professoren i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI greide med sine skarpe observasjoner av norsk økonomi kunststykket å trollbinde salen under NHOs årskonferanse. Hun er stadig å se i mediene, forsker på et særdeles relevant område, og er kunnskapsrik som få, noe som også er grunnen til at Norges Bank stadig leier henne inn som rådgiver.

71. Hilde Singsaas (40) - Statssekretær

Singsaas er statssekretær i Finansdepartementet for Arbeiderpartiet, og jobber tett med finansminister Sigbjørn Johnsen. Hun uttaler seg ofte i saker som omhandler oljefondets investeringer og handlingsregelen. Hun har tidligere hatt tilsvarende stilling ved Statsministerens kontor, samt at hun har jobbet som rådgiver i Norges Røde Kors.

72. Marianne Heien Blystad (54) - Advokat

Blystad er både siviløkonom og advokat, og var i sin tid med på å bygge opp familiens rederi med ektemannen Arne Blystad. Nå jobber hun som advokat med blant annet selskapsrett, fast eiendom og børsrett som spesialområder. I tillegg til at hun er skarpskodd som få, har hun en rekke styreverv, blant annet i Eksportfinans og Opera Software.

73. Kaia Storvik (35) - Sjefredaktør

Er sammen med veteranen Arne Strand sjefredaktør i Dagsavisen. Ble tidenes yngste og ferskeste sjefredaktør da hun fikk stillingen i 2010, etter å ha jobbet flere år som politisk reporter og avdelingsleder i samme publikasjon. Før dette hadde Storvik erfaring fra blant annet Vårt Land, VG og DN.

74. Liselott Kilaas (53) - Direktør

Er visekonsernsjef i det private helseforetaket Aleris, og administrerende direktør for Aleris Norge. Kilaas sitter også som medlem av hovedstyret i Norges Bank, og har dessuten en rekke styreverv, blant annet i I.M. Skaugen, Adresseavisens pensjonskasse og som nestleder i styret i Telenor.

75. Brit Kristin Sæbø Rugland (54) - Styregrossist

Er medlem av hovedstyret i Norges Bank, som blant annet bestemmer renten her i landet. Sitter også i styret til en rekke Stavanger-relaterte selskaper. Hun er styreleder i blant annet Rogaland Teater og porselensfabrikken Figgjo. Rugland sitter i tillegg som styremedlem i Greater Stavanger Economic Development, og har en rekke andre styreverv.

76. Marie Simonsen (49) - Redaktør

Simonsen har vært politisk redaktør i Dagbladet siden 2003, og er en journalist som ikke er redd for å ytre sine meninger, ei heller på Twitter. Hun er en ivrig samfunnsdebattant, som begynte sin journalistkarriere i DN (ja, et sted må den begynne!), før hun hoppet over til VG og senere Dagbladet.

77. Ine Marie Eriksen Søreide (35) - Stortingsrepresentant

Søreide er en profilert Høyre-politiker, stortingsrepresentant og utdannet jurist. Hun leder, som tidenes yngste, Stortingets forsvars- og utenrikskomité. Hun er også leder for Europautvalget, som er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål, og vi tror hun er på god vei oppover i "systemet".

78. Gina Lund (50) - Statssekretær

Lund er statssekretær for arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i Arbeidsdepartementet. Hun begynte i stillingen i 2009, og hadde da erfaring som avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun er jurist med en lang politisk karriere bak seg, både fra inn- og utland. Blant annet har hun vært konsulent for Flyktningerådet i FN i New York.

79. Ida Helliesen (64) - Styregrossist

Helliesen er medlem av hovedstyret i Norges Bank og har en lang karriere bak seg, blant annet som finansdirektør i Norsk Hydro. Siviløkonomen sitter dessuten i styret til Skagerrak Energi og Entra Eiendom - og det til tross for at hun har gått av med pensjon.

80. Margareth Øvrum (53) - Direktør

Øvrum er konserndirektør for teknologi, prosjekt og boring i Statoil, og er med det en av de mektigste kvinnene i Olje-Norge. Sivilingeniøren med spesialisering innen teknisk fysikk har vært ansatt i Statoil siden 1982, og var blant annet selskapets første kvinnelige plattformsjef på Gullfaks-feltet.

81. Bente Landsnes (54) - Direktør

Landsnes er direktør på Oslo Børs, som stadig mister makt og markedsandeler. Derav nedjusteringen på listen fra i fjor. Imidlertid sitter hun også som styreleder i Oslo Clearing og som styremedlem i Verdipapirsentralen. Landsnes kom fra direktørstilling i DNB som er hovedeier i Oslo Børs, og ble den første kvinnelige sjefen på børsen.

82. Hege Duckert (50) - Redaktør

Duckert begynte som kulturredaktør i NRK i 2009, etter å ha hatt en tilsvarende stilling i Dagbladet siden 2002. Kongebarnvenninnen hadde da jobbet i Dagbladet i rundt 30 år, og har uttalt at hun har fått all sin journalistutdanning derfra.

83. Aud Berit Alsaker Haynes (57) - Nestleder

Haynes er nestleder i styret til det regionale helseforetaket Helse Vest. I tillegg er hun nestleder i Stord AP, samt gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stord kommune, hvor hun også sitter i kommunestyret, formannskapet og komiteen for næring, miljø og kultur. Til daglig jobber Haynes som avdelingsleder i Aker Solutions.

84. Inger Lise Strøm (40) - Nestleder

Strøm er nestleder i styret til Helse Nord. Hun er også banksjef stab i Helgeland Sparebank, og sitter som styreleder i Helgeland Utviklingsselskap, AS Sparebankbygg og Helgelands Sparebank eiendomsselskap. Strøm sitter også i styret i Helgeland boligkreditt.

85. Torill Selsvold Nyborg (61) - Styremedlem

Nyborg er styremedlem i Helse Vest. Den tidligere misjonæren er også gruppeleder for KrF i Fylkestinget, og har tidligere vært fylkesordfører i Hordaland. Hun er blant annet kjent for sitt arbeid for en fylkesdekkende toglinje. I tillegg har hun engasjert seg sterkt i kampen for større regioner, og hun har vært leder av Vestlandsrådet.

86. Gro Brækken (59) - Direktør

Brækken er administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening (OLF), en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbe-drifter. Startet debatt da hun i et leserinnlegg på Kvinnedagen varslet at altfor mange jenter velger tradisjonelle utdannings- og yrkesveier, noe hun mener overlater menn til å ta beslutninger i de viktige næringene.

87. Eli Gunhild By (49) - Forbundsleder

By ble i høst valgt som ny forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Hun jobber dermed for interessene til over 90.000 medlemmer. By har syv års erfaring som leder for fylkesleder for NSF i Oslo, hun har også vært nestleder i Unio.

88. Gisele Marchand (53) - Direktør

Marchand har sittet som sjef i Eksportfinans siden 2008, men står foran store utfordringer etter at staten opprettet en ny institusjon som skal overta. Dette kom som følge av nye EU-krav, og da det ble kjent, ble obligasjonsgjelden kraftig nedgradert. Marchand sitter i styret i Gjensidige Forsikring, Flyktningehjelpen, Norske Skog, Oslo Børs og GIEK.

89. Bjørg Selås (61) - Revisjonsråd

Som revisjonsråd er Selås øverste administrative sjef i Riksrevisjonen, som er i vinden med stadig gode saker. Det har hun vært siden 1995. Hun er dermed med på å sørge for at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Selås har tidligere arbeidet i Industrifondet, ved Oslo Børs, i Finansdepartementet og i Handelsdepartementet.

90. Astri Aas-Hansen (41) - Statssekretær

Aas-Hansen er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, og har i det siste uttalt seg om styrking av norsk rettspsykiatri, en debatt som har tiltatt i forbindelse med rettssaken etter terroraksjonen 22. juli i fjor. Aas-Hansen har siden 2005 også vært partner hos Advokatfirmaet Elden, og er styremedlem i Næringspolitisk utvalg i Oslo Arbeiderparti.

91. Mai-Lill Ibsen (56) - Styregrossist

Ibsen er styregrossist på heltid. Hun er nestleder i Forvaltningsstiftelsen for fond og legater, og sitter i en rekke styrer tilknyttet dette. Dessuten er hun nestleder i Folketrygdfondet og KLP, og styremedlem i blant annet Carnegie. Tidligere har hun hatt flere ledende stillinger i næringslivet, blant annet som viseadministrerende i Eksportfinans.

92. Eli Blakstad (49) - Statssekretær

Blakstad er statssekretær for Ola Borten Moe i Olje- og energidepartementet. Hun har tidligere vært leder for Oppland Senterparti og medlem av Oppland fylkesting. Hun er utdannet agronom og autorisert regnskapsfører og var administrerende direktør i Peer Gynt før hun ble statssekretær.

93. Gunhild A. Stordalen (33) - Miljøforkjemper

Stordalen er styremedlem i blant annet European Climate Foundation og Zero. Hun er utdannet lege med et glødende engasjement for klimaendringsspørsmål og helse. Gift med hotellgründer Petter Stordalen og sitter i en rekke av hans selskaper. Har etter hvert opparbeidet seg et imponerende nettverk i inn- og utland.

94. Alexandra Beverfjord (34) - Redaktør

Beverfjord er nyhetsredaktør i Dagbladet og har en lang journalistkarriere bak seg. Hun har også gitt ut en roman. Hun var også i høst en kandidat til sjefsredaktørjobben i Dagbladet, som hun i dag ligger an til å få ved neste korsvei.

95. Elisabeth Stenwig (58) - Advokat

Stenwig sitter i ledergruppen hos Regjeringsadvokaten. Hun er også styremedlem i Domstolsadminstrasjonens styre og i De Nordiske Juristmøter Norge. Stenwig er dessuten oppnevnt som særskilt meglingskvinne for lønnsoppgjørene hvor hun bistår riksmeglingsmannen.

96. Ingrid Finboe Svendsen (50) - Direktør

Svendsen har siden 2005 vært direktør i Arbeidstilsynet. Hun ble for ett år siden valgt som direktør for en ny seksårsperiode. Arbeidstilsynet er underlagt Arbeidsdepartementet og skal føre tilsyn med at virksomheter følger arbeidsmiljølovens krav. Svendsen har tidligere vært kommunaldirektør i Trondheim kommune.

97. Cecilie Ask (49) - Direktør

Ask er sjefjurist og juridisk direktør i Finanstilsynet. Hun har travle dager med å sørge for at finans-Norge følger gjeldende lover og regler. Ask er også medlem av finanskriseutvalget. Tidligere har hun hatt en rekke tunge styreverv, og var medlem av finanskriseutvalget som leverte sin utredning til Finansdepartementet i fjor.

98. Hege Gjessing (40) - Legepresident

Gjessing er president i Den Norske Legeforening. Hun jobber for tiden mot Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny forskrift til fastlegeordningen, fordi hun mener den blant annet vil føre til mer papirarbeid og mindre tid til pasienter. Gjessing har også sittet som sentralstyremedlem i Legeforeningen og har ledet Yngre legers forening.

99. Rebecca Louise Wiles (46) - Direktør

Wiles er administrerende direktør for BP Norge, og har kommet godt ut av det etter oljekatastrofen i Mexicogulfen for to år siden. Hun var tidligere BPs letesjef i Angola, og sitter når som styremedlem i BP Norge og i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

100. Mimi Kristine Berdal (52) - Styregrossist

Berdal driver egen advokat- og konsulentpraksis, og har i tillegg intet mindre enn syv ASA-verv. Blant annet er hun styreleder i Rocksource og Infratek, og styremedlem i tre Gjensidige-selskaper, Gassco, Itera og Copeinca. Var tidligere partner i Arntzen de Besche.