Næringsliv

Skal forvalte 119 milliarder

Marianne Andreassen blir ansvarlig for over 920 000 kunder, og en portefølje på 119 milliarder kroner.

Marianne Andreassen - Foto: Scanpix

Marianne Andreassen - Foto: Scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
8. juni 2012 - 14.57

Lånekassens styre har fredag ansatt Marianne Andreassen (50) som ny administrerende direktør.

- Moderniseringsarbeidet i Lånekassen har bidratt til at organisasjonen har kommet langt innen digitalisering og effektivisering. Marianne Andreassen har kvalifikasjonene som skal til for å videreføre moderniseringsarbeidet og utviklingen av framtidens Lånekasse, sier Kjetil Heltne, styreleder i Lånekassen.

Andreassen er utdannet cand.oecon og har bakgrunn som fagøkonom fra departement, høyskole og Stortinget. Hun har vært statssekretær for flere statsråder og senere konserndirektør i SpareBank 1 Gruppen.

I 2004 ble hun tilsatt som direktør med ansvar for å bygge opp Direktoratet for økonomistyring (DFØ). DFØ har under Andreassens ledelse gjennomgått omfattende omstillinger og fornyelse.

- Jeg er ydmyk for Lånekassens viktige samfunnsoppdrag om å sikre alle lik mulighet til utdanning og samfunnet tilgang på utdannet arbeidskraft, sier Andreassen, som tiltrer en seks års åremålstilling i november 2012.

Lånekassen har 320 ansatte, over 920 000 kunder, behandler årlig over én million saker og forvalter en portefølje på vel 119 milliarder kroner.

LIK HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!

Følg oss gjerne på Twitter: @HegnarKvinner.