Næringsliv

Hemmeligheten bak gründer-suksessen

Behovet for å hente inn ekstra kapital ble aldri nødvendig for gründer Astrid Valen-Utvik.

Astrid Valen-Utvik - Fotograf: Jorid Kvam

Astrid Valen-Utvik - Fotograf: Jorid Kvam

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
6. juli 2012 - 10.55

Etter å ha blogget selv siden 2005, og etter å ha vært forholdsvis tidlig ute med å ta i bruk sosiale medier, som blant annet Facebook og Twitter, så Astrid Valen-Utvik et unikt potensiale.

- Idéen min kom egentlig ganske enkelt til. Jeg begynte å se muligheter for bedrifter innenfor sosiale medier; for god kommunikasjon og dialog med markedet til ulike bedrifter. Og ikke minst at bedriftene hadde muligheten til å vise seg frem på en helt annen måte enn i tradisjonelle medier, forteller gründeren til HegnarKvinner.

Ansatte ektemannen

Firmaet - som har fått etternavnet etter gründerne selv - drives av Astrid og Glenn Valen-Utvik, og selger kunnskap, erfaringer, veiledning og gjennomføring i sosiale medier til bedrifter. De kan blant annet skilte med kunder som Home&Cottage, Nille og Schjærven Reklamebyrå.

- Mange bedrifter ser nå mulighetene som sosiale mediene kan gi dem, men vi ser likevel at denne type arbeid fort blir venstrehåndsarbeid for dem. Det er her vi kommer inn som rådgivere eller innleide ressurser som kan drifte bedriftens sider i sosiale medier, sier Valen-Utvik.

Oppstartsprosessen var egentlig enkel.

- Jeg presenterte tankene jeg hadde gjort meg for Home&Cottage aller først. De hadde akkurat lansert sin kjede og viste i sine fine kataloger, at de hadde sett at det fantes mange bloggere som hadde begynt å blogge om dem. Derfor antok jeg at de hadde en viss forståelse for mulighetene disse mediene kunne gi dem, og kontaktet dem for gi mine tips og råd.

Home&Cottage likte tipsene, men som for mange andre hadde de ikke tid eller ressurser til å håndtere dette selv.

- De ble dermed min første kunde for cirka to og et halvt år siden, og de er fortsatt blant våre aller største kunder, forteller Valen-Utvik.

Ekstern finansiering var det ikke behov for, ettersom hun kun solgte sin egen tid.

- Jeg jobbet hjemmefra og hadde minimalt med kostnader. Den største, reelle kostanden min, var en alternativ inntekt jeg kunne fått ved å jobbe med noe helt annet, sier Valen-Utvik.

Hun startet virksomheten i desember 2009, mens hun enda hadde noen måneder med permisjon med deres yngste barn.

- Dermed hadde jeg mulighet til å bruke et par måneder på å bygge opp firmaet, få flere kunder, samtidig som jeg gikk hjemme i permisjon.

Firmaet kom raskt i gang, slik at behovet for å hente inn mer kapital for å drive videre aldri ble nødvendig.

- Etter cirka ti måneder hadde jeg så mye å gjøre, at jeg valgte å ansette ektemannen min i virksomheten, slik at vi nå driver dette sammen på fulltid.

De har fått flere henvendelser om oppkjøp og finansiering, men har ikke ønsket å selge noe av virksomheten.

- Vi har heller ikke hatt behov for kassakreditt eller annet lån, ettersom vi har hatt nok å gjøre hele tiden. Vi har heller ikke brukt noen ressurser eller midler på markedsføring, da alle våre kunder har tatt kontakt med oss, enten via sosiale medier, nettverk eller på andre måter, forteller gründeren.

- Familieøkonomien går rundt og vel så det, fortsetter hun.

Selskapet hadde en omsetning på to millioner kroner i 2011, mot 750 000 i 2010. Resultat før skatt endt i fjor på 1,7 millioner kroner, mot om lag 600.000 året før.

- Vi har jo nesten ikke utgifter, ettersom vi kun selger av egen tid - og ikke bruker penger på leie av lokaler, sier Valen-Utvik, og viser til kostnader på om lag 280.000 kroner i 2011, mot 150.000 kroner i 2010.

- Vi forventer kostnadene noe høyere i 2012, ettersom vi nå blant annet bruker freelancere til å hjelpe oss, sier gründeren.

Mangedelt drivkraft

- Drivkraften for å jobbe for å hjelpe bedrifter med sosiale medier, er fordi jeg har klokketro på viktigheten og mulighetene som disse mediene gir. Jeg er overbevist om at verden ikke går i en mindre sosial retning og jeg tror rett og slett at bedrifter som griper om disse mulighetene nå, kommer til å ligge i forkant av sine konkurrenter i fremtiden, sier Valen-Utvik.

Hun har også tro på at nettopp denne type kommunikasjon fra bedrifter, vil gjøre den kommersielle verden bedre for oss som forbrukere.

- Verden blir mer gjennomsiktig, forskjeller utjevnes og det blir lettere for oss forbrukere å få mer gjennomslagskraft i forhold til bedriftene.

- En viktig drivkraft for å drive eget selskap, handler om noe helt annet, fortsetter Valen-Utvik.

- Mitt bidrag til verden

Siviløkonomen fra NHH hadde lenge lekt med tanken på å skape noe eget.

- Vi har tre små barn, og jeg liker tanken på at de vokser opp med en mor som hele tiden har jobbet mye og som etterhvert har startet sitt eget selskap.

Hun liker å tenke på at barna vokser opp i et hjem hvor det er vel så gjerne pappaen som har orden på SFO-forestillinger og middagslaging, som at det er mammaen som har det.

- At kjønnet ikke er det vesentlige, men at så lenge man jobber for noe man har tro på og som man trives med, så kan man ha to foreldre som kan dele på ansvaret på begge områder; både hjemme med familien og huset, og som kan ha sine egen drømmer når det kommer til karriere eller andre ting.

- Jeg liker rett og slett tanken på at dette kan være mitt bidrag til verden, i forhold det med likestilling og å snu oppfatningen som vi vokser opp med i forhold til at menn jobber mye og starter selskap, mens kvinner har hovedansvar hjemme og ofte jobber mindre.

- Det er derfor viktig for meg å vise at det ikke er noen grunner til at kvinner ikke skal satse på å være gründer, på lik linje med menn - og jeg gjør derfor det jeg kan for å hjelpe andre kvinner i samme situasjon, eller som drømmer om å være i samme situasjon.

En annen grunn til at Valen-Utvik ville drive noe eget var ønske om å "leve" faget, og leve som hun lærer.

- I tillegg får anledning til å følge opp barna våre, deres aktiviteter og våre interesser som familie, på en annen måte enn om vi begge to skulle hatt 8-16 jobber i Oslo, med den pendlingen fra Nesodden som det ville medført, sier gründeren.

- Utfordringene er todelt

Valen-Utvik er av den oppfatning av at det fokuseres alt for mye på alle utfordringene ved å være gründer.

- Før jeg startet eget, tenkte jeg nok på at jeg kunne tenke meg å drive noe for meg selv en dag - men jeg måtte ha mange hundre tusen kroner på bok først og jeg måtte forvente masse motgang, og å ikke kunne tjene penger på minst to-tre år. Og når skulle jeg sette familien vår i en slik posisjon, at det var det riktige valget med de utfordringene?

Samtidig kommer heller ikke Valen-Utvik unna utfordringene ved rollen.

- Jeg synes de største utfordringene ved å være gründer, er todelt. Det ene går på den forretningsmessige delen, og her er det nok siviløkonomen i meg som slår til. Ut fra situasjonen vi har, med godt tilfang av gode, stabile kunder og uten å måtte jobbe for å få inn disse kundene selv, så aner det meg at jeg nok helt sikkert kunne satset større, ansatt folk og bygd opp firmaet til å bli større enn vi er i dag.

- Likevel; noe av grunnen til at jeg ville drive eget, var nettopp det å kunne jobbe hands-on med sosiale medier for bedrifter, samtidig som vi kan ha et mer avslappet familiehverdagsliv enn mange andre, fremhever Valen-Utvik.

Det er fortsatt viktig for henne, ettersom barna fortsatt er såpass små.

- Men det kan naturligvis hende vi vil vokse mer når de blir større. Slike avveiinger, det å ikke ha noe fasit, er nok det jeg ser på som den største utfordringen med å være gründer.

Den andre delen av utfordringen ved å være gründer, er for Valen-Utvik den samfunnsmessige delen.

- Jeg synes det er lagt alt for dårlig til rette for å støtte gründere; det å blant annet kunne tilby kurs og finansering. Det er håpløse ordninger i forhold til skatt og mva-betaling, slik at mange virksomheter, som min egen, kan få utfordringer med å betale eksempelvis forskuddsskatt, ettersom vi må betale for måneder vi enda ikke har fakturert. Så til tross for god inntjening og fantastisk resultat på bunnlinjen, kan vi likevel komme på skeiv fot i forhold til staten.

- Jeg vet det finnes kurstilbud og det finnes grupper man kan melde seg inn i, men jeg tror mange er som oss; tiden flyr fra oss fordi vi er så heldige at vi har mye å gjøre, og dermed blir tid til den slags nedprioritert.

Hun tror likevel samfunnet ville tjent på å fange opp flere gründervirksomheter og tilby rådgivning og det som hver virksomhet trenger for å klare seg godt.

- Vi gjør en bedre jobb

De største fordelene ved å være gründer?

- De er virkelig mange! Det å kunne styre sin egen hverdag, styre sin egen virksomhet og hvilke kunder man vil jobbe med, det er utrolig tilfredsstillende.

Valen-Utvik er overbevist om at gründere gjør en bedre jobb og har et bedre forhold til sine kunder, nettopp fordi de har valgt hverandre.

- Genuint og helt, ikke fordi noen mener at vi må samarbeide. Vi lager stort sett avtalene med øverste leder i virksomheten, ettersom vi tror på forankring på toppen, og det gjør også at vi har korte veier i forhold til beslutninger.

Den enormt bratte læringskurven og den store tilfredsstillelsen man føler når man har klart å skape seg noe eget, med alt det byr på av muligheter, erfaringer og utfordringer, det er ifølge Valen-Utvik helt fantastisk.

- Det å kunne være fleksibel i hverdagen, kunne flytte med oss kontoret ut i hagen på solskinnsdager eller kanskje til og med ta med barna og arbeidet til et annet land, for å kombinere ferie og jobbing der.

- Stor tro på karma

Valen-Utvik har ikke benyttet seg av noe kvinnenettverk spesielt, og heller ikke en konkret mentor.

- Men jeg har mange flinke folk som jeg ser opp til - enten de driver for seg selv eller jobber med noe i samme retning som jeg gjør. Sosiale medie-bransjen er en svært delende og inkluderende bransje, og der er det veldig mange flinke folk som jeg lærer fra - både kvinner og menn.

Hvordan har du markedsført deg?

- Jeg har kun vært veldig til stede i sosiale medier og lever nok som jeg lærer i forhold til viktigheten av å dele, hjelpe andre og være åpen for relasjoner. Jeg har stor tro på karma, i den form at om man gjør sitt beste, deler av sin kunnskap og generelt ønsker andre godt, så vil folk ønske det samme tilbake for meg.

Og strategien har vist seg å fungere.

- Jeg har blogget på min egen blogg om prosessen fra før jeg startet egen virksomhet, jeg har delt av erfaringer underveis og har latt mine lesere få ta del ved å gi meg råd og kommentarer på utfordringer jeg stod ovenfor.

Valen-Utvik fikk dermed veldig mange mennesker som ønsket henne vel, som ønsket å støtte henne, og spre ordet om hennes bedrift.

- Og det er nok det som har gjort at vi har klart å ikke bruke noen penger på annonsering av vår virksomhet, sier hun.

- Jeg er ekstremt takknemlig for all den støtten og den gode responsen jeg har fått, for alle gode tips og råd, alle som heier på meg, som har gjort at jeg klarer å drive eget, legger hun til.

- Det vitner om selvinnsikt

Gründerens beste tips til andre som ønsker å starte for deg selv går først og fremst på å ikke vær så redd for å prøve!

- All prøving gir erfaring og læring, og med det blir man bedre. Så lenge vi utvikler oss, så vil eventuelle feilgrep underveis, egentlig ikke være feilgrep - det vil være læring.

Når det er sagt; mener Valen-Utvik det er viktig å dele med nettverket ditt hva du tenker på.

- Ta imot råd. La folk bistå med det de kan. Jeg tror det slettes ikke er et tegn på svakhet om man lar andre hjelpe seg, jeg tror det heller vitner om selvinnsikt - i tillegg til at man også da lar andre ta eierskap til og føle en tilhørighet til det du vil gjøre - noe som igjen kan være veldig viktig for markedsføringen av dette.

- Kommunikasjon via sosiale medier og nettverk er tross alt en veldig kostnadseffektiv måte å markedsføre på. Når en som meg kan komme på en liste over innflytningsrike kvinner innen media og kommunikasjon i Norge, kun ved hjelp av min rolle i sosiale medier, så ser jeg det som et tegn på at sosiale medier som et fagfelt og hele bransjen rundt oss som kommuniserer i sosiale medier, har blitt anerkjent som noe det kan være verdt å følge med på, noe som kan ha betydning for hvordan samfunnet utvikler seg videre, sier gründeren.

- Tidligere var de som bestemte agendaen for hva vi skulle debattere og hvor debatten skulle foregå, kun forbeholdt de største avisene og mediehusene i landet, men nå er makten og innflytelsen også spredd til hver og en av oss.

- Vi kan alle skape vår plattform og vårt talerør ut i samfunnet, og mener vi noe sterkt nok, har nok engasjement bak og får med oss nok folk, så kan vi faktisk være med å påvirke deler av samfunnet vi lever i. Det synes jeg er utrolig kult, avslutter Valen-Utvik til HegnarKvinner.

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!

Del din historie og erfaringer med HegnarKvinner!

Ønsker du å være til nytte og inspirasjon for andre som har tanker om å starte for seg selv, eller allerede har tatt steget?

Fordeler og ulemper. Vi vil gjerne høre fra deg.

Kontakt oss på kvinner@hegnar.no