Næringsliv

Med svart belte i prosessforbedring

- Det handler i bunn og grunn om kompetanse og kvalitet, og ikke kjønn, sier Svanhild Kverme.

Svanhild Kverme

Svanhild Kverme

Artikkel av: Stein Ove Haugen
21. august 2012 - 10.58

Svanhild Kverme har i over 14 år arbeidet med målstyrt prosessforbedring i selskaper som Phillips Petroleum, Conoco Phillips og GE Money Bank. I dag er hun ledende konsulent og fagansvarlig i konsulentselskapet Karabin.

- Det er helt fantastisk å få lov til å jobbe med dette. Jeg stortrives. Det å få ting til å gli bedre i en virksomhet, når vi opplever at samholdet, teamet og samarbeidet fungerer bedre, er en enorm tilfredsstillelse, sier Kverme til HegnarKvinner.

Kundene opplever gjerne at de får mindre å gjøre selv om oppdragsmengden har økt.

- For meg personlig er dette faktisk mer tilfredsstillende å være vitne til enn den rent økonomiske gevinsten, som nok lederne gjerne er enda mer opptatt av, fortsetter hun.

'Konsulentgenet'

Konsulentbransjen er mannsdominert. I Karabin er bildet annerledes.

- Hos oss er kjønnsfordelingen nærmere 50/50, sier Kverme, og fortsetter:

- Ute hos kundene er det gjerne mer mannsdominert. Nå jobber jeg også veldig mye opp mot typisk mannsdominerte bransjer som olje og gass og telekom. Jeg har alltid jobbet i slike miljøer og er vant med det. For meg representerer ikke det noe problem, snarere tvert om. Jeg synes det er veldig spennende.

Kverme har jobbet i Karabin siden 2009.

- Jeg har alltid hatt «konsulentgenet» i meg. Når jeg var relativt ung og jobbet i Phillips, spurte jeg meg selv hvilke ambisjoner jeg hadde. Mange av dem jeg jobbet sammen hadde ambisjoner om å bli ledere, men jeg kjente tidlig på at jeg syntes det var aller mest spennende å jobbe som konsulent. Selv på de stedene jeg har vært fast ansatt har jeg hatt en konsulentrolle, forteller hun.

Arbeidet går ut på å bistå kunder med å redusere kostnader, forbedre leveranser, forkorte leveransetider samt frigjøre arbeidskapasitet.

- Jeg går inn i en bedrift, analyserer virksomhetens arbeidsprosesser og utvikler en strategi i samarbeid med ledelse og ansatte for å effektivisere driften. Jeg er veldig opptatt av at prosessene skal være målstyrte. Alt som gjøres skal styres i forhold til mål, og det skal gi resultater.

Hun kommer inn med verktøy og metodikk, og så er det kunden som skal konsentrere seg om selve innholdet.

- Vi har fokus på implementering og etterlevelse, og jobber mye med både ledere og ansatte. Ledelsen i en virksomhet definerer målene, gir rammebetingelser og følger med på resultatene, mens det er de ansatte som skal finne løsninger og gjøre jobben, forklarer Kverme.

Rendyrket fokus

Karabin startet opp i Bergen i 2004 som et bredt konsulentselskap som solgte seg inn innenfor områder som endringer, strategi og produktutvikling. De begynte i det små, og i starten hadde selskapet mange forskjellige kunder. I 2008 spisset de seg mot målstyrt prosessforbedring, og i dag er de et av få konsulentselskaper med et slikt rendyrket fokus.

I fjor vokste omsetningen i selskapet til nesten 50 millioner kroner, med et resultat på nesten 8 millioner kroner.

- Vi opplever en voldsom vekst, og stemningen og miljøet i selskapet er veldig bra. Sammenlignet med de store internasjonale konsulentselskapene er vi fortsatt relativt små, men innenfor segmentet rendyrket prosess begynner vi nå å bli virkelig store.

- Det viser jo bare at et konsulentselskap med høy kvinneandel ikke står noe tilbake for de mer mannsdominerte aktørene. Det handler i bunn og grunn om kompetanse og kvalitet, og ikke kjønn, sier Kverme.

- Det krever sitt

Jobben som konsulent er også tidskrevende og tøff.

- Det blir mye jobb, og lite tid til annet. Det krever sitt. Min rolle innebærer mye reising. Det blir gjerne perioder med veldig intens jobbing i form av workshops med kunder. Det kan ofte være en utfordring i forhold til at jeg har en liten jente hjemme på fem år, men i det store og det hele så går det faktisk greit.

Har du noen råd til kvinner som vil inn i konsulentbransjen?

- Det er å ha tro på seg selv og gjøre en god jobb. Sette seg godt inn i saker og være villige til å arbeide så mye og dedikert som oppdragene krever.

- Du bør også ha gode teorikunnskaper og kunne omgjøre det til løsninger som gir resultater for kunden, avslutter Kverme til HegnarKvinner.

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!