Næringsliv

Anita Krohn Traaseth vil gjøre HP til Norges beste arbeidsplass

Mandag ettermiddag lanserte HP-Norges Anita Krohn Traaseth en ambisiøs strategi for veien frem mot 2015.

Anita Krohn Traaseth - Foto: HP

Anita Krohn Traaseth - Foto: HP

Artikkel av: Karen Thue
11. september 2012 - 15.18

Med dugnadsånd som resulterte i selvbygd garasje, strategikaker, ny firmablogg og eget husband, lanserte HP-Norge sin strategi for tiden frem til 2015 mandag ettermiddag.

Strategien er jobbet frem det siste halvåret, gjennom en syv stegs-prosess med fokus på å involvere alle nivåer, internt og ekstern, og som endte opp med disse tre hovedpunktene:

  • HP skal være Norges beste arbeidsplassHP skal være Norges beste arbeidsplass

  • HP skal bli den mest synlige IKT-aktøren i markedetHP skal bli den mest synlige IKT-aktøren i markedet

  • HP skal levere imponerende vekst.HP skal levere imponerende vekst.

HegnarKvinner tok en prat med administrerende direktør Anita Krohn Traaseth for å høre hvilke vurderinger som ligger til grunn for de tre målsettingene.

- Hvorfor er det viktig for dere å bli mer synlige?

- Vi har fått mye pepper fra våre kunder og partnere om at vi ikke er synlige nok, og den tilbakemeldingen har vi tatt på alvor. HP-Norge har et stort forbedringspotensial på dette området og vi bør også ta et større ansvar i samfunnsdebatten, sier Krohn Traaseth.

Åpen og tydelig linje

Som en del av en mer åpen og tydelig linje har selskapet lansert en egen bedriftsblogg som heter "Garasjen - uten nerden stopper verden". Målet er at lesere skal bli kjent med HP på en litt uformell og personlig måte gjennom fire kategorier: Deres ansatte, deres historie og holdninger, deres teknologi og deres kommentarer og utspill.

- Vi sitter inne med en del godt bevarte hemmeligheter internt, som vi er klare for å dele. Det er blant annet få som har kjennskap til at HP-Norge har åpnet to skoler i Afrika. Eller at vi står bak mye av digitaliseringen av helse her i landet. Vi har store forutsetninger for å bidra med å øke effektiviteten i offentlig sektor, vi må bare ta av oss "produsent-hatten" av og til, og gå i dialog om nytte.

Direktøren forklarer at HP vil bistå politikere, men også kunder og partnere til å forstå mer av hva de egentlig driver med og hvordan det skaper en verdi, sammen med andre aktører i IT-bransjen.

- Vi må tydeliggjøre våre løsninger og hvordan de fungerer. HP-Norge ønsker dessuten å delta i debatter, for eksempel om hvordan offentlig sektor kan bli mer effektivt. Teknologien er der, men vi må formidle vår kunnskap om den.

Et mål som forplikter

- Dere har også satt som mål å bli Norges beste arbeidsplass innen 2015. Et ambisiøst mål?

- Ja, dette er et mål som forplikter. Vi smakte på det i fem måneder. Kanskje skulle vi bare si IT-bransjens beste? Men etter å ha lest gjennom forskning, undersøkelser og tilbakemeldinger så kom det frem at det å bevare våre kolleger og skape de beste forutsetningene på arbeidsplassen, er det som ganger alle - både ansatte, kunder og partnere. Så da valgte vi å gå for Norges beste likevel. Og jeg tror vi har forutsetninger for å klare det. Vi har en plan og vi vet at dette er en prosess over tid. Vi har valgt å si dette høyt, forklarer Krohn Traaseth.

HP har inngått et samarbeid med Great Place to Work, som skal bidra med rådgivning, samt måle og «benchmarke» selskapet. Innen neste år har HP-Norge et ønske om å komme blant de ti beste i vurderingen, og innen 2015 vil de være den beste.

- Hvordan skal dere gå frem for å klare dette?

- Først blir det en kartleggingsfase. Hvor står vi i dag? Deretter vil vi nøye se på de ansattes tilbakemeldinger og prioritere. Det er en lengre prosess, og det handler om å skape tillit underveis, og å bygge kultur. Det tar ikke et kvartal, det tar år. Men vi har det i oss, i den gamle HP Way-tenkemåten fra våre gründere Bill og Dave, vi skal bare tørke litt støv av det.

"Imponerende vekst"

Selskapet har som tredje mål å levere imponerende vekst. Men om man ser på alle prognoser og tallanalyser for bransjen de neste fem årene, er ikke «imponerende vekst» den første tanken som slår en.

- Prisene faller, forretningsmodellene endrer seg og vi blir færre. Derfor må vi tenke annerledes, sier Krohn Traaseth.

- Vi er bestemt på å alltid ligge et hestehode foran konkurrentene våre. Skal man oppnå ekstraordinære resultater må man gjøre ekstraordinære aktiviteter, ikke bare det samme som i fjor. Må tenke ut av boksen, forklarer hun.

Suksess med privat blogg

Direktøren har i det siste opplevd stor suksess med sin personlige leder-blogg «Tinteguri». Hun hadde omlag 7600 besøk om dagen på sin i forrige uke, og siden hun startet bloggen 3. august 2012, har den nå hatt 235,681 sidevisninger.

- Temaene jeg skriver om er basert på 17 års erfaring, men jeg opplever at jeg stadig lærer, spesielt nå som jeg har åpnet opp. Å være en god leder handler om evnen til å ta ting kjapt, til å kunne snu seg og være åpen og inkluderende, samtidig som man må levere resultater. Det er business dette her. Som Great Place to Work sier, det skal ikke bare være Great Place to be, det skal være Great Place to WORK.

Krohn Traaseth sier at hun ikke vet hvor hun er om ti år, men at bloggen skal følge henne også i fremtiden.

Positive synergier

- Dagens Næringsliv stusset på at folk blir overrasket når de leser om en sjef som kommer for sent, slik du beskriver i et av blogg-innleggene dine?

- Ja, jeg er enig i at det kanskje ikke burde være noen overraskelse, men jeg tror likevel det er det, sier Krohn Traaseth, som mener at flere toppledere burde sette i gang å blogge om seg selv, både om sjefsrollen og om livet generelt.

- Det er et "marked" for det, folk vil ha mer åpenhet, det er ikke "platt", det skaper enorme positive synergier, for selskapet og dine kolleger. Men det krever at du som leder forstår sosiale medier og selv lærer deg å håndtere Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Blogger kombinert med eksisterende media. Dette kan ikke "outsources", det må være genuint. Noen passer det for, andre ikke. Det passer for meg, avslutter direktøren.

Se HP Norges blogg her!

HP Norge på Twitter

HP på Instagram: HPNorge

Krohn Traaseth på Instagram: tinteguri

Krohn Traaseth på Blogg

Krohn Traaseth på Twitter

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!