Næringsliv

- Denne Spania-avtalen er en milepæl

Norge og Spania har undertegnet en avtale om fiskerikontroll. Avtalen betegnes som en milepæl.

Makrell - Foto: Scanpix

Makrell - Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
23. januar 2013 - 17.48

Norge og Spania har undertegnet en avtale om fiskerikontroll. Avtalen betegnes som en milepæl, ettersom Norge nå har slike med alle relevante land i Europa, samt Marokko.

Gjennom avtalen skal Norge og Spania utveksle informasjon om ilandføring av fisk fra norske og spanske fartøy i hverandres havner.

Kontrollavtaler regnes som viktige verktøy i kampen mot ulovlig, uregulert og uregistrert fiske.

- Med Spania på plass har vi nå en avtale som legger grunnlag for samarbeid om felles interesser innenfor kontroll og overvåking av fiskeriene. Med denne undertegningen har vi fått på plass avtaler med alle land som har interesser i våre havområder, sier direktør Aksel Eikemo i Fiskeridirektoratet. (©NTB)