Næringsliv

Færre ønsker å bli lenge i jobben

Kun seks av ti mellomledere planlegger å bli værende i jobben sin i lang tid, viser en undersøkelse.

Jobb - Foto - Scanpix

Jobb - Foto - Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
30. januar 2013 - 08.54

I en omfattende undersøkelse blant 1600 mellomledere i Norge, oppgir 64 prosent at de ønsker å bli i sin nåværende jobb i lang tid fremover. Det er en nedgang på sju prosent fra 2011.

Undersøkelsen er gjennomført av Great Place to Work blant medlemmene til organisasjonen Lederne. Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, sier dette er en utvikling man har sett i norsk arbeidsliv over tid, men er likevel overrasket.

- Det er uventet å se en så stor endring i løpet av bare ett år, og det er bekymringsverdig. Vi vet at mellomledere opplever mye press, særlig fra toppledelsen. De har vanskeligere for å bli hørt, og ofte får de ikke myndighet som står i forhold til det ansvaret de har, sier Brekke.

Viktig å tilrettelegge

Det er mye en arbeidsgiver kan gjøre for å beholde gode mellomledere i flere år, påpeker Brekke.

- En dårlig relasjon til nærmeste leder er en viktig årsak til at mange ikke ønsker å fortsette i jobben. Arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter, kolleger og ledelse er faktorer som kan påvirke om de blir værende.

Han får støtte av Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work.

- Det er viktig for alle mennesker å bli sett og ikke oppleves som en brikke eller "bare en ansatt". Resultatene fra årets undersøkelse demonstrerer tydelig at flertallet av norske ledere mener at dette er et område deres egne ledere bør bli bedre på.

- Blir ikke involvert

Krohn Falck viser til at kun 43 prosent av de spurte i undersøkelsen sier seg enig i at "ledelsen viser en oppriktig interesse for meg som person, ikke bare som ansatt".

- Halvparten av norske mellomledere opplever i liten grad at de kan stille ledelsen spørsmål og få tydelige svar. Det er viktig å føle at man blir respektert, og involveres i beslutninger som påvirker arbeidssituasjonen, sier Krohn Falck.

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER