Næringsliv

Innovasjon mindre viktig for norske selskaper

Norske selskaper legger mindre vekt på innovasjon og miljø i sitt verdigrunnlag enn selskaper i andre land. Dette viser undersøkelsen Corporate Values 2013, som er gjennomført i 13 land over hele verden.

Gunnar Angeltveit - Foto - Renommé Communication.

Gunnar Angeltveit - Foto - Renommé Communication.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
23. januar 2013 - 11.34

De viktigste verdiene for norske selskaper er: kundetilfredshet, kvalitet, ambisjon, excellence og konkurransekraft.

- Norske selskaper skiller seg her klart ut fra selskaper i andre land som har vært med i undersøkelsen, forteller Gunnar Angeltveit, som er direktør for strategi i Renommé Communication AS.

Norske verdier i endring

Det er Renommé Communication, det norske byrået i det internasjonale PR-nettverket ECCO, som har gjennomført undersøkelsen av hvordan norske selskaper formulerer sine verdier. Corporate Values 2013 er en global undersøkelse, der medlemmene i ECCO har vurdert hvordan selskaper i 13 land formulerer sitt verdigrunnlag. Sist ble den gjennomført i Norge i 2006.

Siden den gang har norske verdier vært i kraftig endring. «Excellence», effektivitet og tilgjengelighet blir rangert mye høyere av norske selskaper enn selskaper i andre land. Norge ligger hele 11 prosent høyere enn gjennomsnittet på verdier som går på profesjonalitet. Verdien «tillit» har for eksempel klatret oppover listene, fra en 56. plass i 2006 til en åttendeplass i dag.

Nye verdier flagges

Angeltveit mener det er interessant å legge merke til at de norske selskapenes verdier i 2013 skiller seg vesentlig fra de som ble oppgitt i forrige periode. I 2013 er 18 nye verdier på listen fra de norske selskapene og 13 verdier er helt borte.

- De nye verdiene som er tatt i bruk spriker fra tilgjengelighet, vekst, omdømme og pålitelighet, via involvering av ansatte. Vi ser også at livskvalitet, personlig utvikling og eksklusivitet, samt deling, deltakelse, klarsyn, tilfredshet, tilpasningsdyktig, estetikk, individualitet, patriotisme og ydmykhet er viktig for norske bedrifter, forteller Angeltveit.

Han mener det er vanskelig å vite om den relativt store utskiftingen av verdier skyldes en aktiv gjennomgang av selskapenes verdigrunnlag eller om det er uttrykk for en mer overflatisk trend.

Verdier til pynt eller daglig bruk?

Gunnar Angeltveit sier at Ecco-nettverket har gjort undersøkelsen for å få bedre dokumentasjon for sitt arbeid med verdirevisjon og verdiutvikling i norske selskaper.

- Vi er opptatt av at et selskaps verdigrunnlag skal bli til i en involverende prosess der alle ansatte deltar aktivt. Ved å bruke en slik metode har vi også erfart at verdiene blir mer relevante for de ansatte, og de blir bedre forankret og etterlevd. Verdiene må ned fra pyntehylla og gjennomsyre alle relasjoner og handlinger internt og eksternt, sier han.

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER