Næringsliv

Advokater mister bevillingen etter uheldig kontakt med kriminelle

Stadig flere advokater får inndratt retten til å praktisere. Årsaken er blant annet tilfeller der advokater har latt kriminelle klienter disponere klientkontoen.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
15. februar 2013 - 09.02

I fjor inndro Advokatbevillingsnemnden 19 lisenser, melder Finansavisen. Det er reelt sett en dobling siden år 2000, sett i forhold til økningen av praktiserende advokater i Norge. Åtte av de 19 ble ansett som uskikket for yrket.

- Tallene er relativt små, så det vil være store prosentvise variasjoner fra år til år. De er imidlertid stigende, sier seniorrådgiver Dag Eriksen ved Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Økokrim har den siste tiden prioritert å få dømt de profesjonelle medhjelperne. Førstestatsadvokat Geir Kavlie sier de stadig ser advokater som lar kriminelle disponere utbyttene over sine kontoer.

- Dette er en stor utfordring for politiet, fordi det er streng taushetsplikt knyttet til klientkontoene, og det er tidkrevende å skaffe innsyn, sier han til avisen.

22. juli-advokat Sigurd Klomsæt var blant de 19 som i fjor mistet bevillingen, på grunn av antatt lekkasje av politiets bilder. Saken behandles nå i Oslo tingrett.

Flere andre tidligere advokater er blandet inn i alvorlige bedragerisaker.