Næringsliv

BNP-vekst i Norge

Den norske økonomien vokste solid i 2012, og BNP for fastlands-Norge steg 3,5 prosent, men 4. kvartal skuffet.

Gutt med norsk flagg malt i fjeset - Foto: Scanpix

Gutt med norsk flagg malt i fjeset - Foto: Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
13. februar 2013 - 10.07

Foreløpige nasjonalregnskapstall viser en vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge på 3,5 prosent i 2012, opp fra 2,5 prosent i 2011. For hele økonomien var veksten på 3,2 prosent.

Selv om det var en klar økning i fastlandsøkonomien i 2012, var veksten likevel betydelig lavere enn i konjunkturoppgangen fra 2004 til og med 2007, da gjennomsnittlig årlig vekst var på 4,7 prosent. Og 4. kvartal skuffet.

BNP-veksten i 2012 var litt bedre enn de 3,4 prosentene for Fastlands-Norge som Handelsbanken hadde som anslag, men klart lavere enn Norges Banks anslag på 3,75 prosent.

Både vare- og tjenesteproduksjon var imidlertid klart høyere enn året før. Det sterkeste bidraget til økningen i BNP Fastlands-Norge kom fra bygge- og anleggsvirksomhet, som økte med hele 7,4 prosent fra 2011 til 2012, og stod for nærmere 0,5 prosentpoeng av veksten i fastlands-BNP.

Boliginvesteringene var høye både i 2011 og 2012. I 2012 var det en økning 7,4 prosent. Investeringene i Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning økte med 4,7 prosent.

Mer om BNP-veksten i 2012

Ellers økte bruttoproduktet i akvakultur med vel 22 prosent fra 2011 til 2012, mens tradisjonelt fiske for andre år på rad viste volumnedgang. Bruttoproduktet i industrien økte med 2,4 prosent fra året før.

"Bruttoproduktet i utvinning av råolje og naturgass, regnet i faste priser, var omtrent uendret fra 2011 til 2012. Dette bidro til at BNP totalt økte med 3,2 prosent.

Les mer hos SSB

Skuffende vekst i 4. kvartal BNP-veksten for hele Norge var på 0,4 prosent, mens veksten i fastlands-Norge i 4 var på 0,3 prosent. I 3. kvartal var veksten på 0,8 prosent.

Dette var blant annet klart svakere enn Norges Banks anslag på 0,9 prosent.

I tillegg falt forbruksveksten fra 0,8 prosent i 3. kvartal til 0,3 prosent i 4. kvartal.