Næringsliv

- Fem veier til godt lederskap

Skal du lykkes som leder er det fem områder du må beherske, skriver Vivi-Ann Hilde.

Vivi-Ann Hilde - Foto - Privat

Vivi-Ann Hilde - Foto - Privat

Artikkel av: Stein Ove Haugen
22. februar 2013 - 14.02

Jeg får ofte spørsmålet: Hva er god ledelse? Hva er fasiten?

Ikke overraskende finnes det dessverre ikke en fasit. For hva som er god ledelse avhenger av type bedrift, bransje, medarbeidere osv. Men selv om det ikke finnes en fasit, finnes det heldigvis et svar. Svaret er de fem grunnstenene i ledelse. Hvis du skal lykkes som leder må du mer eller mindre beherske disse fem områdene:

- Endringsorientering

- Målorientering

- Relasjonsorientering

- Oppgaveorientering

- Innflytelsesorientering

De fleste ledere er kompetente nok innenfor sitt fagområde. Når det likevel ofte går så galt, med demotiverte og misfornøyde medarbeidere, skyldes det som regel mangel på bevissthet og refleksjon rundt hvordan lederskapet faktisk utøves.

Medarbeidernes misnøye med ledere går ofte på elementære forhold som: Leder ser meg ikke! Leder gir meg aldri tilbakemeldinger! Jeg opplever ikke å få anerkjennelse! Leder er utydelig. Leder kan ikke delegere. Leder er konfliktsky og så videre.

Med elementære forhold mener jeg det som ledere VET, men likevel ikke gjør, nettopp på grunn av manglende bevissthet. De dem grunnstenene inneholder områdene en leder må praktisere for å lykkes.

Endringsorientering

Evnen til å løfte blikket og følge med på det som skjer utenfor bedriften. Leder peker fremover og skaper entusiasme og forståelse for avdelingens eller bedriftens mål og visjon.

Målorientering

Leder er ansvarlig for at enheten har gode mål, for systematisk måloppfølging av medarbeidere og har kontroll på målstatus.

Relasjonsorientering

Leder ser og hører sine medarbeidere og motiverer til selvstendighet og utvikling. Dette gjøres ved konstruktive tilbakemeldinger og dialog.

Oppgaveorientering

Leder har fokus på å etablere effektive prosesser for beslutninger og problemløsning. Leder sørger for effektiv bruk av ressurser og delegerer arbeidsoppgaver i henhold til dette. Leder gjør bevisste prioriteringer i forhold til målsettinger.

Innflytelsesorientering

Leder skaffer mat til gjengen, det vil si jobber bevisst for å skaffe ressurser til sine folk slik at de kan utføre jobben optimalt. Dette gjør leder ved å manøvrere klokt og bevisst i bedriftens interne og eksterne landskap. Leder vet at han/hun er en rollemodell og agerer i henhold til det.

Alle områdene bindes sammen av leders evne til kommunikasjon og motivasjon.

Områdenes betydning kan variere avhengig av hvilken situasjon bedriften er i. For eksempel vil endringsorientering være svært viktig i bedrifter som gjennomfører større endringer. Men du vil ikke være en god leder uten et minimum av samtlige områder.

Disse fem områdene har bred støtte i moderne ledelsesforskning, blant annet av førsteamanuensis på BI, Øyvind Martinsen.

Noen vil kanskje hevde at det ikke er så farlig om medarbeidere er misfornøyde med leder. Men for bedriften har dette store økonomiske konsekvenser. Dyktige medarbeidere ønsker å jobbe med dyktige ledere. Dyktige medarbeidere forlater bedrifter og ledere som ikke lever opp til deres forventninger. Rekruttering og opplæring av nye medarbeidere er kostbart. For bedriftene er det derfor svært viktig at lederne utøver godt lederskap.

Og selv kan du begynne med å sjekke ut at du faktisk praktiserer de fem grunnstenene i ledelse.

Lykke til!

Vivi-Ann Hilde - Siviløkonom og coach

Les flere av Vivi-Anns gode innlegg om ledelse på hennes blogg Deltaconsulting.

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK