Næringsliv

Morten Angelil skylder null kroner i skatt

Morten Angelil ble dømt for skatteunndragelser, men nå har Skatt Øst endret oppfatning.

Morten Angelil. Foto: Finansavisen.

Morten Angelil. Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
26. februar 2013 - 07.54

I fjor høst ble tidligere Eltek-sjef Morten Angelil dømt for skatteunndragelse, men frifunnet for ulovlig innsidehandel. Han ble dømt for å ha unndratt 1,5 millioner kroner i inntektsskatt.

Ifølge DN mener Angelils forsvarere at det er flere gode grunner for full ankebehandling av skattesaken. Skatt Øst skal nemlig ha endret oppfatning siden saken var oppe i tingretten.

Angelil ville benytte et fremførbart underskudd på tap av aksjer for å redusere gevinsten fra aksjehandel. Skatt Øst mente det fremførbare underskuddet måtte benyttes innen tre år, mens forsvarerne mente fristen var 10 år. I dommen legges tre år til grunn. Etter å ha "tenkt seg om", mener Skatt Øst nå at fristen er 10 år. I så fall vil ikke Angelil skylde en krone i skatt.