Næringsliv

- Kypros-sjokket kan være eurosonens Lehman

Kypros skremmer Finansco-forvalter Espen Seidel. - Dette kan være en "game-changer", sier han.

Espen Seidel. Foto: Finansco.

Espen Seidel. Foto: Finansco.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
19. mars 2013 - 15.25

Kypros er den hete poteten i eurosonen for øyeblikket.

Slår først inn på 20.000 euro Et lovforslag landets nasjonalforsamling skal behandle tirsdag, innebærer at kun bankinnskudd over 20.000 euro - ca. 150.000 kroner - skal beskattes.

Innskudd på 20-100.000 euro får en avgift på 6,75 prosent, mens bankinnskudd over 100.000 euro får 9,9 prosent avgift.

Sentralbanksjefen på Kypros, for øvrig med det treffende navnet Panicos O. Demetriades, sier ifølge Reuters at Kypros vil miste minst 10 prosent av sine bankinnskudd de nærmeste dagene om forslaget blir vedtatt,

Dog sa en talsmann for presidenten tidligere tirsdag at nasjonalforsamlingen neppe vil godkjenne lovforslaget om å skattlegge bankinnskudd. I så fall vil betingelsen for krisepakken som Kypros har avtalt med EU og IMF ikke være oppfylt.

Solgte seg kraftig ned i Europa Forvalter Espen Seidel i Finansco Forvaltning liker utviklingen på middelhavsøya dårlig, og har rett og slett tatt et drastisk grep i fondet FDA (Finansco Dynamisk Allokering).

- Europeiske aksjer fremstår som attraktivt priset, og det er ingen direkte sammenheng mellom prisen på for eksempel et globalt industriselskap etablert i Europa og en evt. bankkrise i Europa.

- Utviklingen gjør imidlertid det mindre attraktiv å overvekte Europa, noe FDA har gjort. Derfor solgte FDA ut en betydelig andel europeiske aksjer i går på grunn av hendelsene i Kypros, skriver Seidel i et brev til sine kunder.

Hensikten er ifølge forvalteren å reallokere midlene til aksjer i USA, Asia og emerging markets, og opprettholde en tilnærmet nøytralvekt i Europa.

- Kuvending vil ikke reversere skaden Seidel merker seg at markedet enn så lenge har reagert med et gjesp.

- De forventer kanskje at tyske politikere vil snu, eller anser Kypros som et særtilfelle (uten sjanse for gjentagelse i eurosonen for øvrig), skriver han.

Men Seidel understreker at Kypros er medlem av EU og eurosonen.

- En kypriotisk bank er en eurosone-bank, og det som skjer med kypriotiske banker kan skje med andre banker i eurosonen, påpeker forvalteren.

En kuvending fra tyske politikere vil ifølge Seidel ikke reversere skaden som har skjedd.

- De har vist at de er i stand til å gjøre dumme ting basert på politiske motiver. Sett sammen med utviklingen i et større perspektiv, inkludert protestvalg i Italia, lover det mindre godt for utviklingen i eurosonen det kommende året, mener han.

Stoppet et spansk "bank run" Når Seidel svarer på sitt eget spørsmål "hva gjør dealen i Kypros så dårlig?", innleder han med at eurosonen det siste året har jobbet intenst for å hindre et "bank run" på spanske banker det siste året.

Et "bank run" starter når innskyterne mister tillit til bankenes sikkerhet.

- Spanske innskytere hadde begynt å flytte penger fra spanske til tyske banker. Prosessen ble stoppet ved at (Mario, daværende statsminister i Italia) Monti gikk ut og sa at de ville gjøre alt som var nødvendig for å skape stabilitet i eurosonen.

- I prinsippet garanterte Den europeiske sentralbanken (ECB) for spanske banker, og at Spania ikke ville gå ut av eurosonen. Innskyterne trodde på garantien, og det var ikke lenger noe å hente ved å bytte til en tysk bank. Et "bank run" på spanske banker ble unngått, skriver Seidel.

- Eurosonens Lehman-hendelse Lærdommen ifølge forvalteren er at det er snakk om troverdighet, både til banksektorens stabilitet og til politikere.

- Ingen banker er solide nok til å overleve et "bank run". Tilliten til bankene kan ikke desimeres - da blir frykten for en bankkollaps en selvoppfyllende profeti, fortsetter han.

Tyske politikere har ifølge Seidel gått langt i å underminere tilliten til at en euro er like trygg uansett hvilken europeisk bank den står i.

- Det gir innskytere insentiv til å flytte pengene til trygge banker, og en "bank jog" er i gang. En "jog" blir fort et "run". Det største feilgrepet som nå blir gjort, er at innskytere med under 100.000 euro også må betale.

- Det vil si at den europeiske innskuddsgarantien ikke lenger er en garanti, og at småsparere ikke kan sette pengene trygt i banken. Det kan være en game-changer, eurosonens Lehman-hendelse, skriver Seidel.

Hva skjer på Kypros? To av de største kypriotiske bankene er i trøbbel, og trenger påfyll av 17 milliarder euro. Kypriotiske myndigheter har ikke råd til dette, og kan kun stille med omkring 1,2 milliarder euro.

Eurosonen har sagt seg villig med å stille med 10 milliarder euro, og skaper et finansieringsbehov på 5,8 milliarder euro.

For å løse bankkrisen har eurosonen kommet med et ultimatum for å stille med sine 10 milliarder euro: innskyterne i kypriotiske banker tar et tap på 5,8 milliarder euro.

- Tyske politikere prøver å vinne sympati på hjemmebane ved argumentere for at det i hovedsak er russiske oligarker og andre russiske penger av tvilsom moralsk opprinnelse som er innskytere i kypriotiske banker.

- Å bruke tyske skattepenger til å redde innskuddene til russiske oligarker og forbrytersyndikater vil være politisk selvmord i Tyskland, skriver Seidel.

Vi snakker om store summer også på Kypros, men sett i relasjon til stabilitetstiltakene - EFSF, EFSM og ESM er på 1.300 milliarder euro tilsammen, er det ifølge forvalteren lommerusk.

- Tilsvarende ville det vært uproblematisk, fra et finansielt perspektiv, for eurosonen å redde Hellas ved å slette all gjeld å gi landet blanke ark og en ny start. Det er andre motiver som får eurosonen (=Tyskland) til å prioritere som de gjør, skriver Finansco-forvalteren.

Følg HegnarOnline på Facebook her!