Næringsliv

Riggigant vant frem i skattetvist

Fredag 1. mars avsa Oslo tingrett dom i favør av Transocean i sivil skattesak som omhandler flytting av datterselskap fra et land til et annet.

Transocean Barents. Foto: Harald Pettersen.

Transocean Barents. Foto: Harald Pettersen.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
8. mars 2013 - 06.34

Fredag 1. mars avsa Oslo tingrett dom i favør av Transocean i sivil skattesak som omhandler flytting av datterselskap fra et land til et annet. Etter en inngående vurdering av relevante lover og fakta i saken, avgjorde retten at Arcade Drilling AS' selvangivelse var korrekt og i samsvar med loven.

Dermed opphevet domstolen ligningsmyndighetenes ligningsvedtak. Ligningsmyndighetenes skattekrav mot Transocean ble også i sin helhet avvist av retten. Rettens avgjørelse kan ankes til lagmannsretten innen 30 dager.

- Vi har hele tiden fremholdt at vi har handlet korrekt og i henhold til alle krav til skatteinnberetning og selskapets kjerneverdier. Rettens avgjørelse gir sterk støtte til vårt syn, sier Stephen Hayes, Senior Vice President - Skatt i Transocean.

- Jeg er overbevist om at både Transocean, ansatte og rådgivere hele tiden har handlet fullt ut i overensstemmelse med gjeldende skattelovgivning og rapporteringsplikt. Retten kom frem til samme konklusjon som oss i denne sivile skattesaken, legger han til.

Det verserer flere skattesaker mellom Transocean og norske myndigheter for tiden. Sakene gjelder enkelttransaksjoner i perioden 1999-2002. Disse vil bli behandlet i det norske rettsvesenet de kommende måneder.

- Nå ser vi frem til å kjempe for å få gjennomslag for vårt syn i de pågående rettsforhandlingene også, avslutter Hayes.