Næringsliv

800 innvandrere får utdannelse til 362.500

Regjeringens satsing på "Jobbsjansen" de to kommende årene koster 362.500 per ikke-vestlig innvandrer. 5 år på BI koster 326.400 kroner.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
26. april 2013 - 14.44

Regjeringen skal bruke 290 millioner kroner de neste to årene på tiltaket «Jobbsjansen», skriver Finansavisen i dag.

Satsingen blir regnet som en suksess hvis 360 av 800 deltakere får jobb.

Hvis regjeringen oppnår suksess vil den ha brukt mer enn 805.000 kroner på hver ikke-vestlig innvandrer som får jobb, skriver avisen.

Fordelt på 800 deltakere blir prisen 362.500 kroner per innvandrer.

5 år på BI koster mindre Et 3-årig Bachelorstudium i økonomi og administrasjon ved BI koster til sammenligning totalt 177.000 kroner.

Da er all undervisning og alle eksamener inkludert, opplyser kommunikasjonsrådgiver Mailinn Ingebretsen ved BI til HegnarOnline.

Hvor mange innvandrere som kunne benyttet seg av et slik tilbud er uvisst, men noen kunne sikkert gjort det. Og hvis 800 hadde vært kvalifisert for å starte på BI kunne staten spart 148 millioner kroner på å la dem studere på BI i 3 år.

Og med en 2-årig Master på toppen hadde prisen kommet opp i 326.400 kroner.

For 290 millioner kroner kunne staten dermed gitt 888 studenter en gratis 3-årig Bachelorutdannelse i økonomi og administrasjon og et 2-årige Masterstudium på BI.

Og alle som hadde klart eksamen ville garantert fått jobb.

Det betyr at regjeringens 2-årige program - Jobbsjansen - for å få en ikke-vestlig innvandrer i jobb koster like mye som det koster å gi 2,5 studenter en 5-årig utdannelse med en Mastergrad på BI.

150.000 BI-studenter Med SSBs arbeidsmarkedsstatistikk som et anslag på alle ikke-vestlige innvandrergrupper, må 43.000 flere ut i jobb for å nå regjeringens sysselsettingsmål om 70 prosent yrkesdeltagelse.

For å nå dette målet må hele 95.000 innvandrere gjennom «Jobbsjansen» eller lignende kursing for at 43.000 skal komme seg i jobb.

Dette vil i så fall koste fra 35 til 50 milliarder kroner, avhengig av om staten må lokke deltakerne med 1G eller 2G i årlig stønad, skriver Finansavisen.

Uten sammenligning for øvrig kan staten for den summen gi fra 107.230 til 153.186 studenter en 5-årig universitetsutdannelse på BI.