Næringsliv

Innvandringen til Norge har aldri vært høyere

Nettoinnvandringen til Norge var rekordhøy i 2012, mens arbeidsinnvandringen trolig falt. Sjekk hvor mange som kom, og hvor de kom fra.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
25. april 2013 - 10.53

SSB er i dag ute med årets andre utgave av Økonomiske Analyser.

Første tema ut er befolkningsutviklingen, og konklusjonen her er at den sterke befolkningsveksten fortsatte også i 2012. Dette skyldes først og fremst rekordhøy nettoinnvandring.

- Innvandringen har i stor grad kompensert for små fødselskull fra 1980-tallet. Sammenlignet med andre europeiske land har Norge både høy fruktbarhet og høy innvandring - men ikke spesielt høy levealder.

- Dette gjør at aldringen av befolkningen i Norge vil bli svakere enn i Europa ellers, skriver SSB.

Rekordhøy nettoinnvandringInnvandringen til Norge er altså fortsatt høy, men den gikk litt ned fra 2011 til 2012. Dette skyldes blant annet at atskillig færre svensker kom hit, nærmere bestemt hele 2.500 færre.

I 2012 innvandret 78.570 personer til Norge, mens den registrerte utvandringen var på 31.230 personer - også litt færre enn i 2011.

Nettoinnvandringen endte dermed på 47.340, som er ny rekord - drøyt 300 høyere enn i 2011.

15 prosent av dem som innvandret i 2012 var polske statsborgere, 8 prosent litauiske, 7 prosent svenske og 5 prosent somaliske statsborgere.

Fra 2011 til 2012 økte innvandringen av statsborgere fra afrikanske land - særlig fra Somalia og Eritrea - mens innvandringen fra Irak fortsatte å falle.

Rundt halvparten av innvandringen til Norge siden 2007 har vært arbeidsinnvandring, og også her har de største gruppene kommet fra Polen, Sverige og Litauen.

- Fra 2011 til 2012 sank innvandringen av statsborgere fra alle disse tre landene. Det kan derfor være grunn til å tro at arbeidsinnvandringen gikk ned i 2012, skriver SSB, som kan si noe sikrere når tall for innvandringsgrunner blir publisert senere i år.

600.000 innvandrereIfølge rapporten var nær 600.000 innvandrere, og vel 120.000 norskfødte med innvandrerforeldre, bosatt i Norge ved nyttår.

Innvandrerne utgjør 12 prosent av befolkningen i Norge, mens de norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 2 prosent.

Selv om den årlige innvandringen av polske statsborgere har gått litt ned siden 2008, utgjør polakkene fortsatt den største gruppen av innvandrere som bor i Norge, fulgt av svensker, litauere, tyskere, somaliere og irakere.

Hele rapporten finner du her.