Næringsliv

Konsumprisene spratt opp

Konsumprisene steg overraskende mye i april.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
10. mai 2013 - 10.08
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Konsumprisindeksen i Norge (KPI) steg 0,6 prosent fra mars til april. Den viktigste enkeltårsaken var prisene på matvarer, som steg 1,3 prosent.

Dette bør ifølge SSB blant annet ses i sammenheng med forrige måneds prisfall, da det ble registrert en rekke påsketilbud.

En annen viktig bidragsyter var økte priser på klær og sko.

På årsbasis steg konsumprisindeksen 1,9 prosent.

Kjerneinflasjonen Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og energipriser, steg 1,5 prosent på årsbasis i april.

Over måneden var indeksen opp 0,6 prosent.

Hovedårsakene til økt prisvekst i KPI-JAE var i tillegg til mat, klær og sko "møbler og lignende".

12 analytikere ventet seg ifølge Reuters en årsvekst på 1,0 prosent for kjerneinflasjonen, og 1,5 prosent for KPI.

Mer om KPI-tallene her.

Norges Bank har som må for sin rentesetting av kjerneinflasjonen over tid kan være 2 prosent.

Produsentprisene Produsentprisindeksen (PPI) steg 0,2 prosent fra mars til april.

Som i perioden februar-mars var høyere priser på naturgass og elektrisitet de viktigste årsakene til oppgangen.

Over året endte PPI ned 1,6 prosent.

Mer om PPI-tallene her.

Følg HegnarOnline på Facebook her!