Næringsliv

Oljefondet øker mer enn ventet

Statens pensjonsfond utland vil øke mer enn regjeringen la til grunn i fjor høst. Samtidig faller forpliktelsene til folketrygden.

Yngve Slyngstad

Yngve Slyngstad

Artikkel av: Stein Ove Haugen
7. mai 2013 - 11.47

Til tross for at regjeringen tror oljeprisen vil falle med 25 kroner per fat, til 600 kroner, øker verdien på oljefondet og det samlede pensjonsfondet mye raskere enn tidligere antatt..

Nå tror regjeringen at verdien ved utgangen av året vil være 4.511 milliarder kroner. Det er 230 milliarder kroner mer enn det regjeringen gikk ut med i fjor høst, i nasjonalbudsjettet for 2013.

Det skyldes i hovedsak at Statens pensjonsfond utland gikk ut av 2012 med en verdi som var 282 milliarder kroner høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet for 2012.

I dag er verdien på 4.353 milliarder kroner.

Statens samlede pensjonsfond er anslått til 4.666 milliarder kroner, som er 240 milliarder kroner mer enn regjeringen trodde i fjor høst.

Bruker like mye av et større oljefond Den antatte sterkere økningen i oljefondet gjør også at regjeringen kan bruke tilnærmet like mye oljepenger som tidligere ønsket, uten at det påvirker prosentandelen av avkastningen.

I det opprinnelige nasjonalbudsjettet var overføringen fra oljefondet budsjettert til 123,7 milliarder kroner. Nå er overføringen på 122,9 milliarder kroner, av et større oljefond.

Det strukturelle oljekorrigerte underskuddet er nå anslått til 124,6 milliarder kroner, ned fra 125,3 milliarder kroner i det opprinnelige budsjettet for 2013.

Da utgjør bruken av oljepenger vel 28 milliarder kroner under forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, opp fra opprinnelige 26 millliarder kroner i det opprinnelige budsjettet.

Folketrygden trenger mindre Samtidig tror regjeringen at Folketrygdens forpliktelser til alderspensjonen er blitt litt lavere enn for syv måneder siden.

I Nasjonalbudsjettet for 2013 i fjor høste gikk regjeringen ut med en forpliktelse på 5.797 milliarder kroner. Nå er anslaget i revidert nasjonalbudsjett senket med 28 milliarder kroner, til 5.769 milliarder kroner.