Næringsliv

Stabilt lav ledighet, men her øker den

69.000 personer er nå registrert som helt ledige hos NAV.

NAV - Foto - Scanpix

NAV - Foto - Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
3. mai 2013 - 10.34

Sesongjusterte tall fra NAV viser at arbeidsledigheten holdt seg stabil i april. Samtidig har antallet nye arbeidssøkere økt de siste månedene.

- At antallet helt ledige holdt seg stabilt i april, skyldes at flere ledige deltok på arbeidsmarkedstiltak denne måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Ved utgangen av april var 69.000 personer registrert som helt ledige hos NAV, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 1.900 flere enn i april i fjor, og tilsvarer en økning på 3 prosent.

Flere nye ledige Fra mars til april har summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak steget 1 000 personer til 88 300 personer, eller 3 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med april i fjor er det 2.600 flere helt ledige som har vært arbeidssøkere i mindre enn fire uker, en økning på 29 prosent.

- Vi ser at det har blitt stadig flere nye arbeidssøkere de siste månedene. Flertallet av de nye ledige er under 40 år, sier Lystad.

De fleste nye ledige har yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, ingen yrkesbakgrunn eller bygge- og anleggsarbeid, men sammenlignet med april i fjor er det blant bygge- og anleggsarbeidere at økningen er størst.

Har høyest og lavest ledighet Den siste måneden er det innen kontorarbeid og bygge- og anleggsarbeid at antallet ledige har økt mest, justert for normale sesongvariasjoner.

For bygge- og anleggsarbeidere har ledigheten økt siden høsten 2012, og sammenlignet med april i fjor var det registrert 1.000, eller 12 prosent flere ledige med denne yrkesbakgrunn.

Det ble færre ledige industriarbeidere i april. I forhold til april i fjor er det nå 300 personer eller 4 prosent færre ledige. Spesielt blant sveisere, støpere og platearbeidere har ledigheten falt mye.

Arbeidsledigheten er høyest innen bygg og anlegg med 5,0 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av reiseliv og transport med 4,2 prosent. Ledigheten er lavest innen undervisning med 0,7 prosent og akademiske yrker med 0,9 prosent.

Hele meldingen her.

Følg HegnarOnline på Facebook her!